Language
Mobile navigation Home page

Studia Prawa Publicznego 3(19)/2017

Open Access Open Access
PLN 7.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Studia Prawa Publicznego” to czasopismo publikowane od 2013 roku w cyklu kwartalnym, którego celem jest przedstawianie procesów zmian i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa publicznego. Kwartalnik stanowi forum naukowe zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, dające możliwość prezentowania prac z zakresu teorii prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej) i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji) w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Kwartalnik zawiera także przegląd piśmiennictwa (krajowego i zagranicznego).

„Studies in Public Law” is a quarterly launched in 2013 with an aim to present the processes of changes as well as the most recent trends in the organisation and functioning of public law. The quarterly is a research forum for both theoreticians and practitioners, providing them with an opportunity to present works in the theory of public law, research studies and research materials, studies in international and EU documents, discussions and analysis of court judgments, particularly judicial decisions of administrative courts, as well as studies on the activity of administering bodies (public administration) and entities being administered (addressees of administrative decisions) with regard to their role in solving practical issues. The quarterly contains also reviews of Polish and foreign literature.

Spis treści
(Size: 137.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Prawa Publicznego 3(19)/2017
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 2300-3936; e-ISSN: 2720-2445
DOI 10.14746/spp
Number of pages 194
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback
Sign up