Language
Mobile navigation Home page

Studia Historlae Oeconomicae 26

Rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych. Pierwszy numer ukazał się w 1967 roku, a do grona założycieli należeli prof. Czesław Łuczak i prof. Jerzy Topolski. Pierwotnym założeniem redaktorów było udostępnianie wyników badań polskich uczonych w obszarze historii gospodarczej i społecznej w językach kongresowych. Współcześnie łamy czasopisma otwarte są na artykuły problemowe i przeglądowe dotyczące nowych zjawisk w życiu gospodarczym i społecznym, ich ujęć teoretycznych i hipotez społeczno-ekonomicznych.

Yearbook addressed to historians (particularly economic historians), economist, sociologist and social scientists who are interested in economic life in social and cultural context, both from theoretical and empirical point of view. The first issue appeared in 1967 and the founder were prof. Czesław Łuczak and prof. Jerzy Topolski. The general objective was to share research results of polish scholars in the field of economic and social history to international readers. Today the yearbook's pages are open for the results of research on both, past and contemporary social and economic phenomena, mainly from a historical, economic and sociological point of view.

Jędrzej CHUMIŃSKI, Die Instrumentalisierung der polnischen Gewerkschaften undder Arbeitervertretungen in den Jahren 1944-1945

Janusz KALIŃSKI, The Development and Adjustment of Road and Rail Transportation Network in Poland in 1918-2000

Zbigniew LANDAU, Integration of Monetary Systems in Poland after World War I and World War II

Cecylia LESZCZYŃSKA, Lucja LISIECKA, Useful or Harmful? Money Usury Law in the Second Republic of Poland

Jerzy KOCISZEWSKI, Process of Economic Integration of Poland in Spatial Dimension, with Focus on Western and Northern Territories and the Traditionally Polish Territories (1945-1989)

Roman MACYRA, Polish Commodity Exchanges in the Years 1946-1951. An Outline of the Problem

A Bibliography of Publications in Economic and Social History Printed in Poland in 1997-2000 (compiled by Ewelina KOWAL)

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Historlae Oeconomicae 26
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0081-6485
ISBN 83-232-1723-8
Number of pages 215
Number of publishing sheets 18,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up