Language
Mobile navigation Home page

Studia Germanica Posnaniensia, v. XXXVIII. STUDIEN ZUR DEUTSCHEN GRAMMATIK – IN MEMORIAM JÓZEF DARSKI (1941–2016)

Open Access Open Access
PLN 10.00

Rocznik „Studia Germanica Posnaniensia” utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy, publikowane są w nim artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie.

The annual review „Studia Germanica Posnaniensia” was started at the School of German of Adam Mickiewicz University in 1971. Since then the annual has had international circulation and is now available in all major libraries in German-speaking countries, the USA and Canada. It carries articles in German, Polish and English on German literature, linguistics and culture.

Inhalt
(Size: 84.7 KB)
Vvorwort
(Size: 75.8 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Germanica Posnaniensia, v. XXXVIII. STUDIEN ZUR DEUTSCHEN GRAMMATIK – IN MEMORIAM JÓZEF DARSKI (1941–2016)
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0137-2467
DOI 10.14746/sgp
Number of pages 202
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up