Language
Mobile navigation Home page

Studia Edukacyjne 8/2008

Open Access Open Access
PLN 6.00

I. STUDIA I ROZPRAWY

Zbyszko Melosik, Słoneczne (poza-kulturowe) wakacje - tożsamość typu all inclusive
Sebastian Ciszewski, Wychowanie - kulturowe konteksty w ponowoczesnym świecie
Marek Konopczyński, Przemiany tożsamościowe nieprzystosowanych społecznie w procesie destygmatyzacji
Dzierżymir Jankowski, Ludzie starzejący się. Edukacja, aktywność kulturalna i rekreacja (Szkic diagnozy i prognozy)
Ewa Skibińska, Badania biograficzne - dylematy metodologiczne (wybrane zagadnienia)
Alina Szczurek-Boruta, Kapitał społeczno-kulturowy i poczucie tożsamości wielowymiarowej na Śląsku Cieszyńskim
Katarzyna Górak-Sosnowska, Kobieta w świecie islamu. Wyobrażenia polskich licealistów i możliwości ich modyfikacji
Monika Bartkowiak, Joanna Szłapińska, Praktyka zawodowa jako element kształcenia przyszłych doradców
Joanna Jarmużek, Poczucie sensu życia a aktywność życiowa na przykładzie pracoholizmu
Anna Wawrzonek, Partnerstwo społeczne na terenie społeczności lokalnej jako forma przeciwdziałania bezrobociu
Beata Pawłowska, Proces socjalizacji wtórnej w organizacji
Adrianna Nizińska, Ewa Kurantowicz, (Naj)trudniejsze podróże edukacyjne. Szkoły dla dorosłych w zmieniających się społeczno-kulturowych kontekstach
Alena Valisovä, Problems of authority in education
Kinga Kuszak, Udział uczniów w dyskursie edukacyjnym. Analiza na podstawie badań dzieci o różnym poziomie samodzielności
Maria P. Stasiakiewicz, Sztuka pisania. Koncepcja kształtowania gotowości do nauki pisania oraz początkowej nauki pisania z wykorzystaniem naturalnej aktywności rysunkowej dziecka
Mariusz Dembiński, Uczenie się poprzez rytuały
Tomasz Herzog, Non scholae sed vitae discimus

II. RECENZJE I NOTY

H.R. Schaffer. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak)
Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, pod red. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, wyd. 2, Kraków 2008 (Klaudia Mikołajczyk)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej �Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku", Ciążeń, 9-11 września 2007(Katarzyna Kabacińska, Krzysztof Ratajczak)

III. Z ŻYCIA NAUKOWEGO

Sprawozdania z działalności zakładów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM:
Zakład Metodologii Pedagogiki ([Janusz Gnitecki|, Barbara Laskowska)
Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej (Beata Kwarcińska, Izabela Cytlak)
Zakład Resocjalizacji (Maciej Muskała)

IV. WSPOMNIENIA

Pamięci prof. zw. dra hah. Janusza Gniteckiego (Mariusz Dembiński)
Pamięci prof. zw. dra hah. Józefa Skrzypczaka (Elżbieta Kurek, Renata Konieczna-Wożniak)

Informacje o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Edukacyjne 8/2008
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1233-6688
ISBN 978-83-232-1984-2
DOI 10.14746/se
Number of pages 294
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up