Language
Mobile navigation Home page

Studia Edukacyjne 7/2008

Open Access Open Access
PLN 6.00
Digital version
Platform: AMUR

Od redakcji

I. STUDIA I ROZPRAWY

EWA SOLARCZYK-AMBROZIK, Społeczno-ekonomiczne wyznaczniki zapotrzebowania na doradztwo zawodowe
BOGUSŁAWŚLIWERSKI, Gimnazjum w toku dziejów i reform oświatowych
ZBYSZKO MELOSIK, Mass media, instant culture and popidentity
JERZY MODRZEWSKI, Biograficzne ramy uczestnictwa społecznego i jego marginalizacji
WIESŁAW AMBROZIK, Local communities as home environments for preuention and rehabilitationprojects
MACIEJ MUSKAŁA, Determinanty represyjności systemu karnego
AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA, Zjawisko globalizacji współczesnego świata z perspektywy młodzieży szkół średnich
MIKOŁAJ IWANOWICZ SMETANSKI, Pomiar jakości działalności szkół ogólnokształcących
ANDRZEJ ĆWIKLIŃSKI, Realizacja celów edukacyjnych strategu lizbońskiej w opiniach studentów pedagogiki
MAŁGORZATA CYWIŃSKA, Konflikty interpersonalne w świecie dzieciv MlRON ZELINA, Wychowanie humanistyczne w teorii i praktyce reform szkolnych na Słowacji
EVA ZAMOJSKA, Nierówności edukacyjne w Czechach v TOMASZ GMEREK, Sukcesy szkolnictwa obowiązkowego w Finlandii
DAHIA A. HEJWOSZ, Rola elitarnych uniwersytetów w tworzeniu elity społecznej. Studium przypadku na przykładzie Uniwersytetu Harvarda
RENATA KONIECZNA-WOżNIAK, Andragogika wobec późnej dorosłości człowieka
ASTRID TOKAJ, Starość w pedagogice społecznej
BEATA JACHIMCZAK, Special pedagogue in a mainstream school - possibilities and limitations
ALENA VALIŚOVA, Autorytet jako problem pedagogicznyv HANNA KRAUZE-SIKORSKA, Realizacja idei kształcenia otwartego w warsztatach artystycznych
IZABELA CYTLAK, Szansę i zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacyjnym
MAŁGORZATA ROSALSKA, ANNA WAWRZONEK, Studenci jako klienci poradnictwa kariery

II. RECENZJE I NOTY

Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Warszawa 2007 (JOANNA SZŁAPIŃSKA)
Stanislay Bendl, Ukaznend tfida aneb Kdzeńske minimum pro ućitele. Praha 2005 (MARIA BRATSKA)
Bogusław Sliwerski (red), Podstawy nauk o wychowaniu - tom l, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych - tom 2, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej - tom 3, Gdańsk 2006 (OLGA GRABOWSKA)
Agnieszka Gromkowska-Melosik, Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium socjopatologii edukacji, Gdańsk 2007 (OLGA MAZUREK)
Zofia Branka, Karanie i nagradzanie dzieci w rodzinie miejskiej. Kraków 2007 (MONIKA STACHOWICZ) Monika Grzesiak-Feldman, Tożsamościowe uwarunkowania posługiwania się stereotypami, Warszawa 2006 (AGNIESZKA KLEINA)

III. Z ŻYCIA NAUKOWEGO

Sprawozdania z działalności zakładów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM:
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji
Zakiad Podstaw Wychowania i Opieki
Zakład Historii Wychowania

IV. WSPOMNIENIA

WACŁAW STRYKOWSKI, Profesor dr hab. Lubomiry Domki (1942-2004) | JÓZEF SKRZYPCZAKl, Doktor Ryszard Urbański-Korż (1951-2005)
Publikacje zwarte pracowników WSE UAM w latach 2005-2007
Informacje o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Edukacyjne 7/2008
Detailed information
Publication Version e-book
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1233-6688
ISBN 978-83-232-1918-7
DOI 10.14746/se
Number of pages 350
Number of publishing sheets 28,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up