Language
Mobile navigation Home page

Studia Edukacyjne 51/2018

Open Access Open Access
PLN 11.00

„Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. „Studia Edukacyjne” rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

„Studia Edukacyjne” is an interdisciplinary scientific journal of education.

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Edukacyjne 51/2018
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 1233-6688
DOI 10.14746/se
Number of pages 574
Number of publishing sheets 39,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up