Language
Mobile navigation Home page

Studia Edukacyjne 20/2012

Open Access Open Access
PLN 21.00
„Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. „Studia Edukacyjne” rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

„Studia Edukacyjne” is an interdisciplinary scientific journal of education.

Spis treści
(Size: 108.7 KB)
Contents
(Size: 105.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Edukacyjne 20/2012
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1233-6688
DOI 10.14746/se
Number of pages 316
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up