Language
Mobile navigation Home page

Staropolskie kolędy. Cud betlejemskiej nocy w relacji autorów „Kantyczek karmelitańskich” z XVIII wieku

PLN 15.00

W monografii autorka przedstawia genezę i historię polskich kolęd od czasów najdawniejszych po współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem najobszerniejszego z zachowanych zbiorów kolędowych, tj. XVIII-wiecznego rękopisu karmelitańskiego przechowywanego w Bibliotece Głównej UAM w Poznaniu, który udostępniła czytelnikom Barbara Krzyżaniak, monografistka i wydawca zabytku. Przedmiotem szczegółowego opisu są m.in. takie problemy, jak: wykreowany przez staropolskich twórców pieśni kolędowych obraz Rodziny Świętej (Jezusa, Maryi i Józefa), pasterzy, typowo polskich realiów, udokumentowanego w kolędach instrumentarium, a także uczestniczącego w bożonarodzeniowej obrzędowości świata ptaków. Szczególny nacisk położono na problem unarodowienia polskich kolęd i dostosowania ich do tradycyjnych wzorców pieśni szlacheckich i ludowych. Publikację zamyka obszerny aneks prezentujący wybrane teksty staropolskich pieśni kolędowych. Na uwagę zasługują tu w pierwszej kolejności kolędy klasztorne i utwory wzorowane na ludowych pastorałkach, a także te, które prezentują bożonarodzeniowe kapele czy konfrontują polskie XVIII-wieczne zwyczaje z realiami znanymi z opisów ewangelicznych.

 

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

 

Spis treści
(Size: 77 KB)
Summary
(Size: 109.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Staropolskie kolędy. Cud betlejemskiej nocy w relacji autorów „Kantyczek karmelitańskich” z XVIII wieku
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 169
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3147-9
Number of pages 272
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up