Language
Mobile navigation Home page

Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie

PLN 10.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

W publikacji przedstawiono spójny model retoryki polityczno-religijnej wykorzystywanej w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie, które odwołują się w kampanii wizerunkowej i agitacyjnej do norm klasycznej, arabskiej sztuki oratorskiej oraz zasad dyskursu liturgicznego. Autor analizuje liczne materiały propagandowe publikowane przez wymienione ugrupowania, dowodząc tego, że obie organizacje stosują różne metody komunikacji językowej uwzględniającej zarówno tradycyjną formę dyskursu, jak i nowatorskie rozwiązania w postaci retoryki wizualnej oraz mediów społecznościowych. Monografia zawiera bogaty materiał źródłowy oraz szczegółowy indeks osobowy

The book presents the model of political and religious rhetoric used in the manifestos of Al-Qaeda and Islamic State organizations, which refer in their propaganda campaigns to the norms of classical Arabic oratory and liturgical discourse. The research deals with the variety of rhetorical devices contained in Al-Qaeda and Islamic State manifestos and multimedia materials that have an impact on the audience’s emotions and determine the effectiveness of the message, and also the activity and popularity of radical Islamic circles in the public life and mass media. Using rich source materials, author argues that both organizations use traditional forms of the discourse as well as innovative communication methods based on visual rhetoric or Internet websites and social media.

Write Your Own Review
You're reviewing:Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Rhetorical devices in Al-Qaeda and Islamic State manifestos
Type of publication Monografia
Edition I
Series Orientalistyka nr 10
ISSN 1730-8771
ISBN 978-83-232-3586-6
Number of pages 110
Number of publishing sheets 6,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback
Sign up