Language
Mobile navigation Home page

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka

Opracowanie zawiera artykuły wpisujące się w interdyscyplinarny dyskurs na temat współczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oś narracji stanowi zjawisko socjoterapii: definicje pojęcia, funkcje, znaczenie oraz stosowane metody i techniki. W zbiorze znalazły się rozważania teoretyczne, a analizy także o charakterze empirycznym, związane z praktyką pracy pomocowej. W części pierwszej przedstawiono rozmaite definicje socjoterapii, diagnozę, opis czynników pomocowych oraz kompetencji socjoterapeuty. W artykułach podjęta została problematyka zdrowia, optymizmu i kształtowania sił charakteru w socjoterapii oraz ukazano psychodynamiczne rozumienie tej formy pomocy. Wskazano także na znaczenie działań pomocowych w kontekście wyzwań współczesności. W części drugiej zaprezentowano możliwości zastosowania socjotarapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, osobami niedostosowanymi społecznie oraz scharakteryowano specyficzne metody możliwe do wykorzystania w socjoterapii, takie jak: arteterapia, animaloterapia, relaks i wizualizacja, muzykoterapia, coaching, gra autobiograficzna.

 

Uwaga! Ostatnie egz. outletowe - mogą posiadać zabrudzenia, przetarcia, drobne uszkodzenia i zagniecenia.

The papers in this book are part of a multidisciplinary discourse on the contemporary psychological and pedagogical assistance. They include both purely theoretical analyses and empirical considerations related to the practice of assistance work. The volume is centred around the phenomenon of sociotherapy: definitions of the concept, its functions, importance, methods and techniques. The book is divided into a theoretical and a practical part.

Spis treści
(Size: 85.1 KB)
Wprowadzenie
(Size: 117.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Sodotherapy as a form of psychological and pedagogical assistance. Theory and practice
Type of publication Monografia
Series Psychologia i Pedagogika nr 195
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2585-0
Number of pages 364
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up