Language
Mobile navigation Home page

Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały

PLN 50.00

Księga zawiera 50 opracowań z zakresu polskiego i europejskiego prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa spółek. Poszczególne opracowania poświęcone są krytycznej analizie obecnego stanu prawnego oraz zawierają wnioski de lege ferenda. Przedmiotem analiz są najbardziej aktualne w ocenie praktyki handlowej problemy wykładni i stosowania prawa. Autorzy poświęcili swój wysiłek badawczy dla uhonorowania tą publikacją jubileuszu Profesora Jacka Napierały, wybitnego cywilisty i ogromnego autorytetu w zakresie polskiego i europejskiego prawa spółek.

Spis treści
(Size: 111.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Number of pages 742
Number of publishing sheets 48,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up