Language
Mobile navigation Home page

Sny, trofea, geny i zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii

PLN 43.00

W książce zamieszczono starannie wyselekcjonowane teksty autorów – uznanych specjalistów z Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Brazylii podejmujących temat wojny wśród indiańskich ludów Amazonii. Pod względem chronologicznym obejmuje prace powstałe pomiędzy latami 70. XX w. a rokiem 2000. Pod względem merytorycznym natomiast zawiera przegląd najważniejszych antropologicznych stanowisk teoretycznych wyjaśniających wojny wśród ludów tubylczych Amazonii od ekologii kulturowej począwszy, a na perspektywizmie kończąc. Zbiór nie tylko prezentuje cały dorobek teoretyczny antropologii dotyczący tego zagadnienia, ale także umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami antropologii światowej na tym polu. Obie te cechy czynią pracę nader aktualną i ze wszech miar potrzebną.

 • Słowo wstępne (Aleksander Posern-Zieliński)

  Wprowadzenie (Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski)


 • KONCEPCJE NATURALISTYCZNE


  Daniel R. Gross, Proteiny zwierzęce a rozwój kulturowy w dorzeczu Amazonki

  Marvin Harris, Yanomamo i przyczyny wojen w społeczeństwach kopieniaczych oraz zbieracko-łowieckich

  Napoleon A. Chagnon, Historie życia, krwawa zemsta i wojna w społeczeństwie przed państwowym

  R. Brian Ferguson, Brutalny kontakt. Relacje ze społeczeństwem narodowym


 • KONCEPCJE ANTYNATURALISTYCZNE


  Neil L. Whitehead, Plemiona tworzą państwa, państwa tworzą plemiona. Wojna a powstawanie kolonialnych plemion i państw w północno-wschodniej Ameryce Południowej 1492-1820

  Joanna Overing, Wyobrażenia dotyczące kanibalizmu, śmierci i dominacji w społeczeństwie nie stosującym przemocy

  Philippe Descola, Powinowactwo z wyboru. Sojusze małżeńskie, wojna i drapieżność wśród Indian Jivaro

  Anne-Christine Taylor, Pamiętać, by zapomnieć: tożsamość, żałoba i pamięć u Jźvaro

  Carlos Fausto, O wrogach i oswojonych zwierzętach: wojna i szamanizm w Amazonii

  Aparecida Vilaya, Związki pomiędzy kanibalizmem pogrzebowym i wojennym: problem drapieżnictwa


 • ANEKSY

  Mapa: Lokalizacja głównych grup kulturowo-językowych omawianych w pracy

  Noty o głównych grupach kulturowo-językowych omawianych w pracy

  Noty o autorach

  Noty o wydaniach oryginalnych i prawach autorskich

  Indeks nazw etnicznych

  Indeks osobowy

Write Your Own Review
You're reviewing:Sny, trofea, geny i zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1676-2
Number of pages 464
Number of publishing sheets 29,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up