Language
Mobile navigation Home page

Słownik limnologiczny (PDF)

PLN 21.00

Słownik stanowi pionierską próbę objaśnienia terminów z zakresu limnologii fizycznej. Oprócz pojęć dotyczących stricte określeń związanych z jeziorami, uwzględniono także hasła z dziedzin pokrewnych. Zamieszczono szereg wzorów, wskaźników i danych tabelarycznych charakteryzujących wody jezior oraz nazwy przyrządów pomiarowych stosowanych do ich badań, a także kilkadziesiąt krótkich notek biograficznych badaczy jezior. Łącznie opracowano blisko 750 haseł, wykorzystując jako źródło danych ponad 100 publikacji.

Wstęp

Słownik

Bibliografia

This dictionary is a pioneering attempt to explain terms in the field of physical limnology. In addition to terms strictly related to lakes, entries from related fields are also included. A number of formulae, indices and tabular data characterising lake waters and the names of measuring instruments used to study them are included, as are dozens of short biographical notes of lake researchers. In total, nearly 750 entries were compiled, using more than 100 publications as data sources.

Write Your Own Review
You're reviewing:Słownik limnologiczny (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) A limnological dictionary
Type of publication Monografia
Edition I
Series Geografia nr 105
ISSN 0554-8128
ISBN 978-83-232-4132-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241324
Number of pages 173
Number of publishing sheets 9,00
Sign up