Language
Mobile navigation Home page

Semantičke odlike glagola čulne percepcije u srpskom i rumunskom jeziku / Właściwości semantyczne czasowników percepcji zmysłowej w języku serbskim i rumuńskim

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3389-3
  • Category: Slavonic Philology
  • Year of publication: 2018
PLN 24.00

Przedmiotem badań jest opis semantyczny pola leksykalno-semantycznego czasowników percepcji zmysłowej we współczesnym języku serbskim i rumuńskim. Do analizy włączone zostały nie tylko konkretne, nieprzenośne znaczenia badanych czasowników, związane z fizyczną czy chemiczną percepcją, ale również ich znaczenia przenośne. Czasowniki z tej grupy nie były dotychczas przedmiotem badań kontrastywnych w języku serbskim i rumuńskim. Podstawowym celem pracy jest ustalanie różnic i podobieństw w ramach pola semantycznego czasowników percepcji zmysłowej w badanych językach, a głównymi zadaniami są: 1) opis systemu komponentów semantycznych, które uczestniczą w tworzeniu znaczenia czasowników perceptywnych, b) ustalenie ekwiwalentów przekładowych na planie syntagmatycznym, c) wskazanie specyfiki obu języków, d) określenie związków pola semantycznego zmysłowej, czysto fizycznej percepcji i innych pól semantycznych, e) opis minimalnych leksykalnych i syntaktycznych warunków kontekstowych, koniecznych do wyrażania odpowiedniego znaczenia.

Zastosowanie rezultatów możliwe jest przede wszystkim w leksykografii, w dziedzinie teorii i praktyki przekładu, a także w sferze nauczania tych języków.

SADRŽAJ
(Size: 49.4 KB)
Summary
(Size: 39.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Semantičke odlike glagola čulne percepcije u srpskom i rumunskom jeziku / Właściwości semantyczne czasowników percepcji zmysłowej w języku serbskim i rumuńskim
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Semantic characteristics of verbs of sensory perception in serbian and romanian
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 44
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232-3389-3
Number of pages 256
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up