Language
Mobile navigation Home page

Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.)

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 83-232-1096-9
  • Category: OUTLET, Archaeology
  • Year of publication: 2001
PLN 30.00

Publikacja otwiera drugą z planowanych serii „Monografii” (obok „Dyskusji") w ramach cyklu publikacji „Archeologia Międzymorza". Głównym celem pracy jest ukazanie społeczeństwa i kultury sfery południowo-zachodniobałtyckiej w III i początkach II tys. przed Chrystusem. Autor uzasadnia twierdzenie, iż w zarysowanym czasie i przestrzeni istniał specyficzny typ kultury. Zamiar ten z punktu widzenia literatury przedmiotu można określić mianem pionierskiego, gdyż zaprasza do innego spojrzenia na analizowany fragment pradziejów. Niniejsze opracowanie składa się z trzech rozdziałów: Archeologia a społeczeństwo „tam i wtedy", Archeologiczna charakterystyka epoki, „Społeczeństwa strefy południowo-zachodniobałtyckiej w III i początkach II tys. przed Chrystusem”. Publikacja zawiera liczne mapy, wykresy, tabele ilustrujące stan rzeczy. Drogą realizacji tak postawionego celu jest reanaliza źródeł znanych już w literaturze, a zwłaszcza wiązanie w całość informacji rozpatrywanych dotychczas jedynie w ramach opracowań regionalnych.

In this work are presented cultural transformations which occurred in the Late Neolithic and Early Bronze Age from the lowland areas of Jutland to the estuary of the Vistula and Kujawy (Cuiavia) with special focus on the social aspect. The model proposed by the author is based on the category of cultural packet: "corded", "beaker", únětice and Riesenbecher-Trzciniec. It was found that the communities studied represented in the 3rd and early 2nd millennia a specific culture, which to a large extent degree was based on the institution of secret associations.

Write Your Own Review
You're reviewing:Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.)
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Late Neolithic and Early Bronze Age in the South-western Baltic Zone (the 3rd and Early 2nd Millennia BC). An Alternative Model of Culture
Type of publication Monografia
Edition I
Series Archeologia nr 46
ISSN 0554-8195
ISBN 83-232-1096-9
Number of pages 276
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up