Language
Mobile navigation Home page

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2022

Open Access Open Access
PLN 45.00
Digital version
Platform: PRESSto

Kwartalnik jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Jego podstawowym celem jest ułatwienie badaczom rozpowszechniania rezultatów badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach światowej wspólnoty naukowej. Publikowane są teksty ze wszystkich dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych, odzwierciedlające bieżący stan i kierunki rozwoju polskiej i światowej nauki o prawie, ekonomii i społeczeństwie oraz prace poruszające aktualne problemy praktyki w tych dziedzinach. Preferowane są artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

Quarterly is a peer-reviewed journal which publishes articles in both Polish and English. Our primary goals are to assist researchers in disseminating the results of their research and to promote the exchange views and ideas within the global scientific community. We publish texts from all fields of law, economics and the social sciences that reflect the current state and directions of development in Polish and international law, economics, and social science, as well as papers which address current issues associated with practice in these fields. We prefer articles that have strong theoretical and methodological foundations in the legal sciences, economic sciences, and sociology, and which indicate the practical significance of their considerations or conclusions.

Write Your Own Review
You're reviewing:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2022
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0035-9629, ISSN (Online) 2543-9170
DOI 10.14746/rpeis
Number of pages 248
Number of publishing sheets 26,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up