Language
Mobile navigation Home page

Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego. Badanie jakościowe

PLN 15.00

Tematyka książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z rozwijaniem sprawności mówienia w języku obcym. W obliczu mnogości ujęć proponowanych w literaturze przedmiotu, konieczne było zawężenie pola zainteresowań teoretycznych i badawczych poprzez skupienie się na wybranych aspektach sprawności mówienia, wskazanych w tytule pracy (kształcenie neofilologiczne na poziomie zaawansowanym) i rozdziałów. W części teoretycznej pracy rozważania dotyczą m.in. specyfiki procesu rozwijania umiejętności mówienia w języku obcym rozpatrywanego w kategoriach integracji wiedzy i sprawności, pozycji sprawności mówienia w obrębie wybranych podejść do nauczania języków obcych, teoretycznych podstaw dydaktyki mówienia, a także wybranych czynników indywidualnych (osobowość, motywacja, gotowość komunikacyjna), które mają szczególny wpływ na kształtowanie indywidualnych umiejętności mownych. Część empiryczna zawiera raport z badań jakościowych przeprowadzonych z udziałem studentów UAM w Poznaniu. Wnioski płynące z badań stanowiły podstawę proponowanego modelu dydaktyki mówienia – w zamierzeniu elastycznego, ale jednocześnie dostosowanego do potrzeb kształcenia neofilologicznego w warunkach polskiej szkoły wyższej.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych dydaktyką języków obcych, w szczególności (neofilologiczną) dydaktyką języka mówionego na poziomie zaawansowanym w jej aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Spis treści
(Size: 110.5 KB)
Summary
(Size: 74.7 KB)
Wprowadzenie
(Size: 121.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego. Badanie jakościowe
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Developing speaking skills from the perspective of advanced EFL learners in the context of university modern language studies – qualitative research
Type of publication Monografia
Edition I
Series Język – Kultura – Komunikacja
ISBN 978-83-232-3364-0
Number of pages 408
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up