Language
Mobile navigation Home page

Roczniki Socjologii Rodziny, tom XVIII. Wizerunki ról rodzinnych

PLN 26.00

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

Introduction (Anna Kotlarska Michalska)

ARTICLES

Monika Frąckowiak (Adam Mickiewicz University), Family as a value in the consciousness of contemporary Polish women
Ewa Włodarczyk (Adam Mickiewicz University), Rejection? Ambivalence? Affirmation? The value of motherhood in the light of the diagnosis of attitudes of secondary school children in Poznań
Inga Jaguś (University of Maria Skłodowska-Curie), The family of the origin and the vision of the family of procreation. A research report
Anna Kwak (Warsaw University), A woman in family and on the work market. Equality of rights and duties?
Mikołaj Gebka (Adam Mickiewicz University), Father as a parent
Gracjana Chojnacka (University of Katowice), Marriage and family in the religious ethics ofjehova's Witnesses
Marek Żyromski (Adam Mickiewicz University), Patriarchal Roman family - myth or reality
Dorota Kałuża (University of Łódz), The openness of the territorial matching of spouses in modern Poland
Piotr Szukalski (University of Łódz), Biological orphanhood of minor in the longterm perspective
Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska (Adam Mickiewicz University), Some family conditions of adolescents' aggressive behavior
Aurelia Owsiejczyk (Adam Mickiewicz University), Cultural factors of eating disorders
Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (Adam Mickiewicz University), Social and cultural aspects of adoption in Bolivia
Jyldyz Omusheva (University of Kyrgyzstan), Children of the street and homeless youth in Kyrgyzstan

REVIEWS

Sabina Królikowska, review of book: Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Husbands and Wives - Performing of Marital Roles in Families in Large Cities
Monika Frąckowiak, review of book: Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies

Write Your Own Review
You're reviewing:Roczniki Socjologii Rodziny, tom XVIII. Wizerunki ról rodzinnych
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0867-2059
Number of pages 258
Number of publishing sheets 18,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up