Language
Mobile navigation Home page

Rocznik Pedagogiczny t. 41

PLN 27.00

„Rocznik Pedagogiczny” to syntetyczny przegląd informacyjny i krytyczny najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próba krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań. Stawia pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo-badawczych. Tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej.

Spis treści
(Size: 239.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Rocznik Pedagogiczny t. 41
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 0137-9585
Number of pages 400
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up