Language
Mobile navigation Home page

„Reszki orła-Hektora”. Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3535-4
  • Category: Romance Philology
  • Year of publication: 2019
PLN 25.00

Twórczość Wisławy Szymborskiej ma wymiar uniwersalny, ale – jak każda wielka poezja – jest zrośnięta z językiem, w którym powstała. Frazeologizmy odgrywają w idiolekcie noblistki rolę szczególną: ich twórcze przekształcanie stanowi polemikę z oczywistymi na pozór sądami. Szymborska wykorzystuje dywersyjny potencjał języka, prowadzi wyrafinowaną grę z konceptualizacjami – a zadaniem tłumaczy jest tę grę odtworzyć. Przy analizie śladów frazeologicznych w przekładach poezji Szymborskiej ze szczególną wyrazistością ujawniają się konceptualne różnice tworzywa językowego. Drobne na pozór niuanse okazują się mieć kluczowe znaczenie dla możliwych odczytań wiersza.

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Frazeologizmy w poezji

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Rola sensotwórcza frazeologizmów w poezji
1.3. Opis frazeologizmów tekstu poetyckiego
1.3.1. Ujęcie formalne
1.3.2. Ujęcie formalno-semantyczne
1.3.3. Ujęcie semantyczne
1.4. Pojęcie śladu frazeologicznego

Rozdział 2
Frazeologizmy w wierszach Wisławy Szymborskiej

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Aporetyczność
2.3. Apokryficzność
2.4. Ahierarchiczność
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Frazeologizm a przekład

3.1. Ekwiwalencja frazeologizmów
3.2. Poetyka i translatologia nurtu kognitywistycznego: instrumentarium
3.2.1. Poetyka kognitywna
3.2.2. Translatologia kognitywistyczna
3.3. Frazeologizmy w przekładzie
3.4. Pojęcie śladu frazeologicznego w analizie przekładu
3.4.1. Ślad frazeologiczny jako amalgamat
3.4.2. Ślad frazeologiczny w tekście docelowym: dwa ujęcia

Rozdział 4
Ślad frazeologiczny w przekładzie: analizy

4.1. Badane teksty
4.2. Ślad frazeologiczny w tekście oryginalnym a paralelny fragment tekstu docelowego: schemat poszukiwań
4.3. Ślad frazeologiczny w T2
4.3.1. Pełna ekwiwalencja frazeologizmów wirtualnych
4.3.2. Odmienne znaczenie figuratywne frazeologizmów wirtualnych
4.3.3. Odmienna wartość obrazowa frazeologizmów wirtualnych
4.3.4. Odmienne znaczenie figuratywne i odmienna wartość obrazowa frazeologizmów wirtualnych
4.4. Brak śladu frazeologicznego w T2
4.4.1. Pojedyncze słowo
4.4.2. Kolokacja
4.4.3. Niezleksykalizowana przenośnia (kalka)
4.4.4. Swobodne połączenie wyrazów
4.5. Podsumowanie
4.6. Wnioski

Zakończenie

Aneks. Badane wiersze wraz z tłumaczeniami

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

Summary. “Reverse faces of Hector the eagle”. The phraseological trace in the Spanish translations of Wisława Szymborska’s poetry

Write Your Own Review
You're reviewing:„Reszki orła-Hektora”. Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) “Reverse faces of Hector the eagle”. The phraseological trace in the Spanish translations of Wisława Szymborska’s poetry
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Romańska nr 74
ISSN 0554-8187
ISBN 978-83-232-3535-4
Number of pages 240
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback
Sign up