Language
Mobile navigation Home page

Republicyzacja zadań publicznych

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3382-4
  • Category: Law
  • Year of publication: 2018
PLN 20.00

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań przez administrację, jak i skutki takiej zmiany podmiotowej. Procesy republicyzacji i rekomunalizacji zaobserwować można w Republice Federalnej Niemiec czy w Polsce, zwłaszcza w sektorze energetycznym, transportowym, budowie i zarządzaniu drogami. Zachodzą także zmiany w modelu prawnym partnerstwa publiczno-prywatnego. Do ważnych powodów procesu republicyzacji należy zaliczyć wzrost cen usług realizowanych przez podmioty prywatne względem podobnych usług dostarczanych przez administrację publiczną. Republicyzacja wynika także z potrzeby zapewnienia wpływu podmiotów publicznych na kształtowanie cen za usługi świadczone na rzecz społeczeństwa oraz na jakość tych usług. Istotnym czynnikiem poprawy działania administracji i powrotu przez nią do efektywnej realizacji zadań publicznych jest także zmiana modelu administrowania i przyjęcie nowego podejścia określanego mianem Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management).

Nakreślony w pracy temat badawczy, łączący elementy teoretycznoprawne, jak i praktyczne, z których wynikają liczne wnioski aplikacyjne, otwiera tę pracę na szeroki krąg odbiorców przede wszystkim: teoretyków prawa, lecz także prawników praktyków.

Spis treści
(Size: 78.9 KB)
Summary
(Size: 77.3 KB)
Wprowadzenie
(Size: 108.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Republicyzacja zadań publicznych
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Republicization of public tasks
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 221
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3382-4
Number of pages 214
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up