Language
Mobile navigation Home page

Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations (PDF)

PLN 15.00

Monografia wpisuje się w dyskusję nad stanem obecnym oraz przyszłości rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw, koncentrując się na nowych regulacjach prawnych dotyczących zwłaszcza systemu raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa i jego oceny. W kontekście obecnych doświadczeń funkcjonowania systemu, należałoby wyznaczyć w tej problematyce nowe kierunki rozważań teoretycznych. Na system wpływa obecnie szczególnie postępująca ewolucja paradygmatu dotyczącego roli przedsiębiorstwa w systemie społeczno-gospodarczym (coraz częściej firma postrzegana jest nie tylko jako podmiot, którego celem jest osiąganie zysków, ale także jako organizacja, która ma przynieść korzyści społeczeństwu, społeczności lokalnej, klientom itp.), a także wykorzystanie technologii informacyjnej w ewidencji księgowej dające niemal nieograniczone możliwości przetwarzania ogromnej liczby danych w krótkim czasie. Odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami były nowe regulacje w skali międzynarodowej, regionalnej (UE) i krajowej. Wdrożenie tych regulacji do praktyki miało miejsce niedawno, co wciąż powoduje konieczność wyjaśnienia ich istoty i komentarza. Stało się również inspiracją do powstania publikacji.

Write Your Own Review
You're reviewing:Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 8
ISBN 978-83-232-3679-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236795
Number of pages 262
Sign up