Language
Mobile navigation Home page

Reakcje fotochemiczne pochodnych zasad pirymidynowych

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 83-232-0990-1
  • Category: OUTLET, Chemistry
  • Year of publication: 1999
PLN 11.00

Rozprawa jest prezentacją wyników badań autora nad reakcjami fotochemicznymi zasad pirymidynowych i ich pochodnych na tle dotychczasowego stanu badań w tej dziedzinie. Zasady pirymidynowe są składnikami kwasów nukleinowych, a ich niektóre pochodne wykazują znaczną aktywność biologiczną. Wiele związków przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych jest pochodnymi zasad pirymidynowych. W pracy przedstawiono reakcje fotochemiczne takich zasad pirymidynowych, jak cytozyna i 5-metylocytozyna oraz zasad 5-halogenopirymidynowych. Praca może zainteresować nie tylko chemików, ale również biologów, farmaceutów, a nawet lekarzy.

Photochemical reactions of some pyrimidine bases and their derivatives have been studied. Photoreactions of 5-methylcytosine and 5-methyl-2'-deoxycytidine with water lead to 3-amino-2-methylacrylamidine and 3-(2-deoxy-D-erythrn-pentopyranos-1-yl)amino-2-methylacrylamidine, respectively. Photoreaction of 5-fluorocytosine with methanol yields initially 5-tluoro-6-methoxy-5,6-dihydrocytosine which undergoes fast conversion to cytosine, 6-methoxycytosine and 5-methoxycytosine. Photoreaction of 5-bromo-1,3-dimethyluracil with N°-acetyl-L-tryptophan methyl ester yields not only N"-acetyl-2-(uracil-5-yl)-L-tryptophan methyl ester but also Na-acetyl-7-(uracil-5-yl)-L-tryptophan methyl ester. Photoreactions of 5-bromocytosine, 5-bromo-1-methylcytosine and 5-bromo-2'-deoxycytidine with N°-acetyl-L-tryptophan N-ethylamide lead to N"-acetyl-2-(cytosin-5-yl)-L-tryptop~an Nethylamide, N°-acetyl-2-(I-methylcytosin-5-yl)-L-tryptophan N-ethylamide and N°-acetyl-2-(1-(2deoxy-R-D-erythrn-pentofuranosyl)cytosin-5-yl)-L-tryptophan N-ethylamide, respectively. 5-Fluorouracil and 5-tluoro-2'-deoxyuridine undergo photoreactions with Na-acetyl-L-tryptophan N-ethylamide yielding N°-acetyl-2-(uracil-5-yl)-L-tryptophan N-ethylamide and Na-acetyl-2-[1-(2-deoxy-(3-Derythrn-pentofuranosyl)uracil-5-y1J-L-tryptophan N-ethylamide, respectively.

Write Your Own Review
You're reviewing:Reakcje fotochemiczne pochodnych zasad pirymidynowych
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Photochemical reactions of pyrimidine bases and their derivatives
Type of publication Monografia
Edition II
ISSN 0554-8241
ISBN 83-232-0990-1
Number of pages 106
Number of publishing sheets 8,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up