Language
Mobile navigation Home page

Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232188-5-2
  • Category: OUTLET, Sociology
  • Year of publication: 2008
PLN 34.00

In the book the question is considered whether district councils are accountable representation of the urban communities and whether their activities satisfy the communities' needs. In the first chapter, concepts, and ideologies of local urban life are presented. Also, overview of local administrative structures functioning is given for the Polish context. In the second chapter, theories and results of studies on districts and local democracy are offered. In the third chapter a model is built, describing how district councils operate as a part of a wider system of a city's life. Finally, the results of the research conducted on the model basis are presented and conclu-sions are offered. It is argued that district councils in Polish cities hardly work as accountable representation of the urban communities and cannot be treated as units satisfying the communities needs either.

Wstęp

1. Wprowadzenie

1.1.Społeczny wymiar osiedla
1.2.Rozumienie pojęcia osiedla w naukach społecznych
1.3.Koncepcje i ideologie dotyczące wspólnot lokalnych w miastach
1.3.1.Korzenie obecnego kształtu jednostek pomocniczych gmin
1.3.2.Założenia teoretyczno-ideologiczne osiedli
1.4.Formy zrealizowane: kształt organizacyjno-prawny i funkcjonowanie wspólnot
lokalnych w polskich miastach
1.5.Działanie samorządu osiedlowego
1.5.1.Struktury spółdzielcze
1.5.2.Działanie samorządu osiedlowego
1.5.3.Aktywność mieszkańców
1.5.4.Usługi i warunki życia w osiedlach spółdzielczych
1.5.5.Realizacje urbanistyczne i ich wpływ na życie osiedlowe
1.5.6.Więź społeczna, integracja, uspołecznienie
1.5.7.Samorząd osiedlowy po 1990 roku - działanie
1.6. Idea osiedla i jej realizacje - podsumowanie

2. Badania dotyczące osiedli i samorządności: podejścia, teorie, wyniki

2.1.Pojęcie więzi społecznej i aplikacje pojęcia do badań nad osiedlem i miastem
2.2.Aktywność i uczestnictwo lokalne
2.2.1.Uczestnictwo w życiu publicznym - wprowadzenie
2.2.2.Definicja uczestnictwa
2.2.3.Formy oddolnego uczestnictwa
2.2.4.Uwarunkowania oddolnego uczestnictwa
2.3.Badania dotyczące aktywności i uczestnictwa lokalnego
2.3.1.Badania dotyczące oddolnego zaangażowania
2.3.2.Uczestnictwo i lokalne zaangażowanie - podsumowanie
2.4.Badania dotyczące działaczy lokalnych
2.5.Socjologiczna koncepcja podmiotowości i jej aplikacje do badania społeczności
lokalnych
2.6.Patologia i normy społeczne w osiedlach
2.7.Systemowe podejście do miasta
2.8. Samorządność osiedlowa
2.8.1.Wstęp
2.8.2.Lokalne działania zbiorowe
2.8.3.Samorządność osiedlowa i lokalne działania zbiorowe - podsumowanie
2.9. Podsumowanie przeglądu literatury

3. Model działania rad osiedli - propozycja

3.1.Potrzeby mieszkańców
3.2.Wybór instytucjonalny
3.3.Radni osiedlowi
3.4.Zasoby
3.5.Instytucje
3.6.Alokacja zasobów

4. Działanie rad osiedli - wyniki badań

4.1.Pytania badawcze, model badawczy
4.2.Dane
4.3.Wyniki badań
4.3.1.System rad osiedli w Poznaniu i Kaliszu
4.3.2.Mieszkańcy i ich potrzeby
4.3.3.Radni osiedlowi
4.3.4.Instytucje
4.3.5.Zasoby
4.3.6.Alokacja zasobów
4.4. Wyniki badań - dyskusja
4.4.1.Liczba mieszkańców osiedla
4.4.2.Potrzeby
4.4.3.Wybór instytucjonalny
4.4.4.Radni
4.4.5.Zasoby
4.4.6.Instytucje
4.4.7.Alokacja
4.5. Podsumowanie

Literatura

Aneks 1. Przykłady działań podejmowanych przez rady osiedli w Poznaniu i Kaliszu

Aneks 2. Przykłady sukcesów, porażek, problemów, barier - klucz kodowy

Aneks 3. Zestawienie zgromadzonych danych

Aneks 4. Lista poszukiwanych informacji do wywiadów z radnymi osiedlowymi

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

District councils: searching for a sense of local activity (Summary

Write Your Own Review
You're reviewing:Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) District councils: searching for a sense of local activity
Type of publication Monografia
Edition I
Series Socjologia nr 54
ISSN 0554-8225
ISBN 978-83-232188-5-2
Number of pages 376
Number of publishing sheets 27,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up