Language
Mobile navigation Home page

Psychospołeczne aspekty nieparametrycznej masy ciała

PLN 12.00

Monografia poświęcona jest zagadnieniu psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji nieprawidłowej masy ciała dziewcząt w stadium adolescencji. Jakkolwiek, zwłaszcza w przypadku otyłości, udział determinant biologicznych, ekonomicznych oraz związanych ze stylem życia jest bezsprzeczny, to interesującym zagadnieniem jest analiza kwestii utraty kontroli nad przybieraniem na wadze czy też redukowaniem masy ciała w świetle zagadnień rozwoju człowieka, zdrowia oraz relacji społeczno-kulturowych. Oprócz teoretycznych rozważań dotyczących m.in. specyfiki otyłości oraz niedowagi, zaburzeń łaknienia mogących współistnieć z nienormatywną masą ciała, postrzegania masy ciała w kategoriach estetycznych oraz zdrowotnych – w pracy przedstawiono wyniki oraz analizę badań własnych. Weryfikacji empirycznej poddano nawyki żywieniowe dorastających dziewcząt, ich aktywność fizyczną, a ponadto samoocenę, planowanie przyszłości, retrospektywną ocenę relacji rodzinnych, a przede wszystkim ujmowanie nienormatywnej masy ciała w kategoriach choroby.

This monograph is devoted to the topic of the psychosocial determinants and consequences of abnormal body weight in adolescent girls. While the influence of biological, economic and lifestylerelated determining factors on one's body weight is undisputed, especially with regard to obesity, the analysis of the loss of control over the process of gaining or reducing one's weight in light of human development, health and sociocultural relations is an interesting issue. Apart from theoretical reflections on, for example, the specificity of obesity and underweight, eating disorders that can cooccur with atypical weight, and the perception of body weight in aesthetic and health-related terms,
the monograph presents the results of the author's own research. Adolescent girls' eating habits, physical activity, self-esteem, planning for the future and retrospective evaluation of family relations as well as the way in which they described atypical body weight, i.e. in terms of a disease, were subjected to empirical verification.

Spis treści
(Size: 115.9 KB)
Wprowadzenie
(Size: 125.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Psychospołeczne aspekty nieparametrycznej masy ciała
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Psychosocial aspects of atypical body weight
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia nr 13
ISSN 1898-0473
ISBN 978-83-232-2755-7
Number of pages 252
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up