Language
Mobile navigation Home page

Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2147-0
  • Category: Philosophy and Logic
  • Year of publication: 2010

Nominacja do Nagrody im. J. Długosza (XV Targi Książki w Krakowie).

Nowatorska praca, która łączy zagadnienia współczesnej teorii sztuki, krytyki sztuki i estetyki oraz praktyki artystycznej. Tematem książki nie jest historia sztuki konceptualnej, chociaż wiele w niej odniesień do historii. Celem rozważań autora jest ukazanie przełomu konceptualnego i jego znaczenia dla współczesnej praktyki artystycznej – twórczości artystycznej i towarzyszącej jej refleksji. Sztuka konceptualna była największą rewolucją w sztuce drugiej połowy XX w. Zmieniła myślenie o sztuce w sposób tak radykalny, że można mówić o zmianie paradygmatu artystycznego, który stał się podstawą całej współczesnej praktyki artystycznej.

The book is not about the history of conceptual art, though it contains many references to the history. Its purpose is to show the conceptual breakthrough and its significance for the contemporary art and its theory. The conceptual art was the greatest revolution in the second half of the 20th century. It changed our way of thinking about art so radically that in fact we can speak of a paradigmatic change, creation of a new artistic paradigm which laid foundations for the entire contemporary artistic practice. This paradigm was developed by artists themselves, it stemmed from their artistic practice and therefore it is difficult to be reconstructed. Conceptual art was born in the Anglo-Saxon countries, in the United States and the United Kingdom and as such referred to the Anglo-Saxon artistic context, yet the conceptual attitudes came into existence in different parts of the world, often inde- pendently of the American & British conceptual art. How was it possible? The answer is as easy as surprising. Conceptual art could have been born much earlier than it actually did. After all, already Kasimir Malevich, Piet Mondrian and primarily Marcel Duchamp created quite solid foundations for conceptual art.

Wstęp

Rozdział I. Przełom konceptualny: od antysztuki do sztuki

1. Seth Siegelaub: "nie potrzebujesz galerii, żeby pokazywać idee"

2. Barry, Weiner, Huebler, Kosuth

3. Art & Language

4. Kiedy szklanka wody staje się dębem

5. Poza materialno-przedmiotowym paradygmatem sztuki

Rozdział II. Konceptualna teoria i praktyka

1. Różnorodność praktyki konceptualnej

2. Sztuka pojęciowa Henry Flynta

3. Konceptualizm Sol LeWitta

4. Konceptualizm analityczny

5. Krytyka instytucji artystycznych

6. Postmedializm

7. Konceptualna teorio-praktyka

Ekskurs 1: Portret artysty konceptualnego

Rozdział III. Gdzie jest dzieło w sztuce konceptualnej?

1. Dematerializacja dzieła sztuki

2. Sztuka jako idea

3. Dzieło w sztuce konceptualnej

4. Tautologiczność sztuki konceptualnej

Ekskurs 2: Artyści-pisarze: rola autokomentarza

Rozdział IV. Konceptualizm, postkonceptualizm, neokonceptualizm

1. Upolitycznienie sztuki konceptualnej

2. W stronę sztuki pokonceptualnej

3. Postkonceptualizm

4. Od sztuki konceptualnej do neokonceptualnej

5. Od brytyjskiej filozofii do francuskiej teorii

Ekskurs 3: Dlaczego w sztuce konceptualnej było tak niewiele kobiet artystek?

Rozdział V. Spór o sztukę konceptualną w Polsce

1. Ruch konceptualny

2. Zapowiedzi sztuki konceptualnej

3. Wstępny bilans polskiej sztuki konceptualnej

4. Konceptualizm i fotografia

5. Spór o sztukę konceptualną

Rozdział VI. Konsekwencje przełomu konceptualnego

1. Czy sztuka potrzebuje teorii?

2. Sztuka jako praktyka teoretyczna

3. Dokumentacja sztuki

4. Sztu-ka w kulturze reprodukcji

5. Dokumentowanie sztuki jako nowa praktyka artystyczna

6. Dzieło sztuki jako fakt instytucjonalny

Literatura

Indeks nazwisk

Conceptual Breakthrough and its impact on the theory and practice of art (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Conceptual Breakthrough and its impact on the theory and practice of art
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 106
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-2147-0
Number of pages 294
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,5 x 24,5
Type of binding paperback
Sign up