Language
Mobile navigation Home page

Przeciw samotności

PLN 13.00

Motywem przewodnim zbioru jest zjawisko samotności potęgujące się u ludzi w miarę starzenia się, a także samotność i starość w świetle koncepcji jakości życia. Autorzy wskazują na problem osamotnienia człowieka chorego oraz na szerszy problem - starzenia się społeczeństw. Formułują postulaty zorganizowania właściwej opieki socjalnej, medycznej, psychologicznej nad człowiekiem starym i przezwyciężenia stereotypów społecznych dotyczących seniorów.

The achievements of civilisation have helped prolong human life, they have postponed the moment of death. However, old age today takes an unhappy course, complicated by numerous diseases, and is accompanied by the loss of skills (physical fitness and mental abilities). It brings about the necessity of medical treatment, nursing and care, which means being dependent on others. The carers of senior citizens in connection with the crisis of a large multi-generation family are more and more rarely the closest relatives of those persons. A disabled old person is helpless, untidy, often in conflict with his or her family who do not want to take the burden of care. The quality of their life is worse and worse. This book contains reflection and thoughts of persons who deal with the many different aspects of the problems of old age. Due to the growing demographic ageing both around the world and in Poland problems of senior citizens will require their better knowledge and recognition and a more effective solving. We hope that this book will help in these endeavours.

Od redaktora

Słowo wstępne

JÓZEF SKRZYPCZAK
Samotność i osamotnienie ludzi starszych jako kategorie aksjologiczne

JERZY STOCHMIAŁEK
Samotność oraz starość w świetle koncepcji jakości życia

ROMAN SZULC
Problem osamotnienia chorego narażonego na cierpienie i bezradność starości

MARTA CICHOCKA
Samotność jako jedna z treści etykiety starości

JOLANTA TWARDOWSKA - RAJEWSKA
Samotność jako czynnik etiologiczny chorób okresu starości

GRAŻYNA DUDA
Samotność jako czynnik zaburzeń odżywiania seniorów

JADWIGA OLEJNIKOWA
Praca socjalna z samotnym seniorem

RENATA KONIECZNA - WOŹNIAK
Edukacja seniorów sposobem na samotność. Na podstawie doświadczeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Noty o autorach

Against loneliness (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Przeciw samotności
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Against loneliness
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedegogika nr 126
ISSN 0083-4254
ISBN 83-232-1515-4
Number of pages 126
Number of publishing sheets 7,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up