Language
Mobile navigation Home page

Program nastave srpskohrvatskog (srpskog/hrvatskog/bosanskomuslimanskog) jezika

PLN 13.00

Pierwszy w Polsce program nauczania dla 5-letniej, 3-letniej oraz intensywnej 2-miesięcznej nauki języka serbsko-chorwackiego (w całości lub w jednym z jego wariantów: serbskim, chorwackim, bośniacko-muzułmańskim). Program opisuje wymagane umiejętności w zakresie mówienia, pisania, rozumienia tekstu mówionego oraz rozumienia tekstu napisanego. Na podstawie skali ILR wyodrębniono trzy poziomy znajomości języka, które studenci powinni osiągnąć podczas nauki języka serbsko-chorwackiego. Program zawiera listy minimów leksykalnych oraz listy zwrotów intencjonalnych i tematycznych, a także liczne odsyłacze do informacji w postaci elektronicznej. Podręcznik niezbędny dla każdego studenta serbokroatystyki.

The first programme of teaching Serbo-Croatian in Poland for the five year, 3 year and intensive 2 months cousrses (as a whole or in one of its variants: Serbian, Croatian, Bosnian-Muslim). The programme describes the skills required in speaking, writing, understanding the spoken text and understanding the written text. On the basis of the ILR scale, three level of language mastery have been distinguished, which the students should acquire during their study of Serbo-Croatian. The programme conatins lists of lexical minima and lists of intentional expressions and expressions on particular subjects, and also numerous references to information in electronic format. This handbook is indispensable for any student of Serbo-Croatian.

Write Your Own Review
You're reviewing:Program nastave srpskohrvatskog (srpskog/hrvatskog/bosanskomuslimanskog) jezika
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Program nastave srpskohrvatskog (srpskog/hrsvatskog/bosanskomuslimanskog) jezika
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1263-5
Number of pages 152
Number of publishing sheets 8,00
Format [cm] 14,5 x 21,0
Type of binding paperback
Sign up