Language
Mobile navigation Home page

Problemfelder der literarischen Übersetzungsanalyse. Lehr- und Übungsbuch für Studierende und Lehrende der Translationswissenschaft

PLN 8.00

W podręczniku omówiono najistotniejsze teorie tłumaczeniowe, podejścia praktyczne do tłumaczenia literackiego i przykłady najnowszych rozwiązań problemów translatorskich. Składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów – lekcji obejmujących całość problematyki przekładu literackiego. Są to kolejno: 1. Ekwiwalencja, 2. Polisemia i izotopia, 3. Realia, 4. Symbole kulturowe, 5. Styl tłumaczenia (na granicy nieprzekładalności), 6. Język (socjolekty i dialekty), 7. Bliskość językowa, 8. Przekładalność matafory, 9. Intertekstualność w przekładzie literackim. Każdy rozdział zawiera omówienie konkretnego problemu przekładu literackiego, przykładowe teksty literackie, a także fragmenty tekstów literackich do przećwiczenia analitycznych umiejętności oraz bibliografię przedmiotową. Modelowe analizy ukazują strategie i rozwiązania translatorskie. Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla studentów, jak i wykładowców.

Inhaltsverzeichnis
(Size: 90.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Problemfelder der literarischen Übersetzungsanalyse. Lehr- und Übungsbuch für Studierende und Lehrende der Translationswissenschaft
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik
Edition I
ISBN 978-83- 232-2910-0
Number of pages 184
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up