Language
Mobile navigation Home page

Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3017-5
  • Category: Law
  • Year of publication: 2016 (dodruk 2017)
PLN 15.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Nagroda I Stopnia w XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z Warszawy

Przedmiotem rozprawy jest prawna koncepcja spółdzielni rolniczych. Sam termin „spółdzielnia rolnicza” nie jest pojęciem języka prawnego – występuje on w literaturze, projektach ustaw oraz obcych porządkach prawnych. Do tego rodzaju spółdzielni należą podmioty spółdzielcze zajmujące się prowadzeniem produkcji pierwotnej (gospodarstwa rolnego) oraz inne, przejmujące jeden z etapów działalności rolniczej, czy szerzej działające w sektorze rolnym, których członkami są przede wszystkim producenci rolni. Jak dotąd w piśmiennictwie prawniczym nie były podejmowane próby sformułowania całościowej prawnej koncepcji spółdzielni rolniczych, obejmującej różne aspekty związane z ich organizowaniem i funkcjonowaniem. Występują co prawda opracowania monograficzne z zakresu prawa poświęcone spółdzielniom rolniczym, ale odnoszą się one do innego systemu normatywnego, politycznego czy gospodarczego, a obecnie mają znaczenie przede wszystkim historyczne.

W pracy przedstawiono m. in. ewolucję zasad, koncepcji oraz regulacji prawnych dotyczących spółdzielni; zagadnienie spółdzielni rolniczych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej; prawne aspekty organizowania i funkcjonowania spółdzielni rolniczych w Polsce; prawne aspekty relacji spółdzielni rolniczych z otoczeniem gospodarczym w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują rozważania końcowe obejmujące również wskazanie cech charakterystycznych spółdzielni rolniczych na tle innych podmiotów spółdzielczych; przedstawienie tendencji rozwoju spółdzielni rolniczych wraz z określeniem rozstrzygnięć prawodawcy odnoszących się do tych podmiotów oraz wnioski de lege ferenda dotyczące ustawy o spółdzielniach rolniczych.

The aim of the book is to attempt to create a legal concept of agricultural cooperatives, which required a thorough analysis of their structure and the way they operate, with their complexity and diversified nature taken into account. The research is not limited only to the Act of 16 September 1982 on Cooperative Law but it also encompasses (apart from the regulations applying directly to different types of agricultural cooperatives) the regulations indirectly governing the structure and the functioning of cooperatives. They often regulate their economic surrounding and agriculture as a part of the economy covered by the Common Agricultural Policy. It was necessary to refer to the EU policies and law. The book also includes an analysis of legislation concerning agricultural cooperatives in selected member states of the European Union (mainly France, Italy and Germany). The dissertation includes an extensive summary presenting the conclusions drawn from the attempt to show the evolution of agricultural cooperatives and their distinctive features in comparison with other cooperatives. It also evaluates the structure and the functioning of agricultural cooperatives. The author presents a new model of agricultural cooperatives which contributes to better protection of sustainability of running an activity by these entities and providing better development opportunities.

Spis treści
(Size: 97.1 KB)
Summary
(Size: 76.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The legal concept of agricultural cooperatives
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo No. 191
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3017-5
Number of pages 436
Number of publishing sheets 31,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up