Language
Mobile navigation Home page

Praktyczny kurs gramatyki języka japońskiego Wybór ćwiczeń

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 83-232-0903-3
  • Category: Oriental Studies
  • Year of publication: 2004

Zbiór praktycznych ćwiczeń gramatycznych na poziomie podstawowym przeznaczonym dla osób, których językiem ojczystym jest język polski. Celem tego opracowania jest sprawdzenie rozumienia gramatyki po opanowaniu konkretnego materiału oraz umożliwienie wykonania pisemnych ćwiczeń gramatycznych i funkcjonalnych. Biorąc pod uwagę brak tego typu opracowań w Polsce, przewidziano możliwość samodzielnej pracy z książką, zamieszczając tabelę znaków hiragana i katagana, wyjaśnienia gramatyczne do każdej lekcji oraz słowniczek wyrazów z polskimi odpowiednikami. Książka zawiera między innymi indeks słownictwa i form gramatycznych oraz tabele konfiguracyjne czasowników. Czytelnik ma możliwość wyboru za pomocą spisu treści lub indeksu form te konkretne hasła, które zamierza opanować za pomocą zawartych w książce ćwiczeń. Tłumaczenia występujące w opracowaniu odnoszą się głównie do kontekstu prezentowanych w ćwiczeniach zdań.

This book is a collection of practical grammatical exercises on the elementary level addressed to those studying Japanese whose native language is Polish. The main aim of this study is to test understanding of grammar in mastering a concrete material and making it possible to do written grammatical and functional exercises. It is an additional didactic aid for students. Taking into consideration the shortage of these kind of materials in Poland, students' individual work was taken into consideration and the hiragana and katakana table of signs was given, explanation of grammar points for every lesson and a glossary of Japanese words with their Polish equivalents. Also an index of grammar vocabulary and forms is given as well as conjugation tables.

Write Your Own Review
You're reviewing:Praktyczny kurs gramatyki języka japońskiego Wybór ćwiczeń
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) A practical course of Japanese grammar. A selection of exercises
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition III
ISBN 83-232-0903-3
Number of pages 310
Number of publishing sheets 24,00
Format [cm] 18,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up