Language
Mobile navigation Home page

Poznańskie Studia Teologiczne 41/2022

Open Access Open Access
PLN 28.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

„Poznańskie Studia Teologiczne” są czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które obok artykułów dotyczących zagadnień związanych z kanonem nauk teologicznych (egzegezą biblijną, teologią patrystyczną, dogmatyczną, fundamentalną, moralną, prawem kanonicznym) publikuje na swoich łamach również teksty o charakterze interdyscyplinarnym, podejmujące kwestie z pogranicza teologii i innych nauk (filozofii, nauk społecznych, psychologii).

Czasopismo 'Poznańskie Studia Teologiczne" zostało wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3348.

Czasopismo „Poznańskie Studia Teologiczne” jest indeksowane w następujących bazach: ERIH PLUS, Index Copernicus, CEJSH. Ponadto znajduje się w repozytorium AMUR.

Write Your Own Review
You're reviewing:Poznańskie Studia Teologiczne 41/2022
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0209-3472
DOI 10.14746/pst
Number of pages 340
Number of publishing sheets 21,25
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up