Language
Mobile navigation Home page

Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje - osiągnięcia - perspektywy

PLN 38.00

The creation, thirty years ago, of studies in the field of special education as a major subject at Adam Mickiewicz University was the result of the needs of the society in the region and it also resulted from the adoption of the syllabus, methodological and legislative solutions concerning studies in the field of practical realisation of the social obligation of education and rehabilitation of people with mental retardation. In the past years many favourable changes in the organisation, syllabus and methodology have been made both in the theory and practice of special education. They have led to the scientific development of this discipline and to undertaking of the systemic co-operation of different specialised social and educational institutions serving specialist preparation of teachers for the many-sided prophylactic, therapeutic and educational work with handicapped children. Evaluation of the conception of teaching special educators and achievements presented by the Authors in this collected work mark favourable prospects and ways in the hope of further enrichment of cognitive interests and successful realisation of pragmatic goals and tasks of special education focused on alleviating and removing the results of human incomplete abilities in the normal functioning of these people in the society.

Wstęp (WŁADYSŁAW DYKCIK, ANDRZEJ TWARDOWSKI)


Część I
POMIĘDZY TRADYCJĄ A DNIEM DZISIEJSZYM


IRENA OBUCHOWSKA, Pedagogika specjalna: drogi nadziei

ANDRZEJ TWARDOWSKI, Znaczenie działalności naukowej profesor Ireny Obuchowskiej dla rozwoju pedagogiki specjalnej

WŁADYSŁAW DYKCIK, Lokalno-regionalne uwarunkowania rozwoju poznańskiej pedagogiki specjalnej w zakresie wzajemnej współpracy teorii z praktyką

ALEKSANDRA MACIARZ, Przemiany pedagogiki specjalnej w ostatnim trzydziestoleciu (1975-2005)

ANIELA KORZON, Interdyscyplinarny charakter rehabilitacji niepełnosprawnych

ŁUKASZ ORYLSKI, Wielowymiarowość zjawiska niepełnosprawności

KRYSTYNA D. RĘEDZICKA, Pomaganie Innemu - misja czy umiejętność

FRANCISZEK WOJCIECHOWSKI, Wzrastanie ku dorosłości. Kontekst niepełnosprawności człowieka

KRYSTYNA BARŁÓG, Empatia dzieci z "trudnościami" w edukacji wczesnoszkolnej

KRYSTYNA BŁACHNIO, System studiowania logopedii na stacjonarnych i zaocznych kierunkach pedagogiki

ILONA GRINCZELIS, Młodość, podmiotowość, umiejętność uczenia się od innych - perspektywy poznańskiej pedagogiki specjalnej

BEATA TYLEWSKA-NOWAK, Wczesna dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

DOROTA POTEJKO, Programowe zadania realizowane przez pełnomocnika prezydenta miasta Poznania na rzecz osób niepełnosprawnych


Część II
OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


MONIKA KARWACKA, Stereotypy w myśleniu o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

MATYLDA PACHOWICZ, Możliwości zmiany stereotypu osoby niepełnosprawnej intelektualnie

MAGDALENA GRUTZ, Partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo w doświadczeniach własnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz relacjach otoczenia społecznego - zarys projektu badawczego

ANNA DROZDOWICZ, Badanie jakościowe stosunków interpersonalnych na gruncie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

ANNA JAKONIUK-DIALLO, Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dziecka z za- burzeniami rozwoju

MARIA P. STASIAKIEWICZ. Wykorzystanie bodźców prototypowych w inspirowaniu twórczej aktywności rysunkowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

HANNA KUBIAK, Karanie dzieci o zaburzonym rozwoju

MARZENA BUCHNAT, Wpływ cukrzycy na rozwój i funkcjonowanie dziecka

MAŁGORZATA CICHECKA- WILK, Otyłości można "nauczyć" - pedagogiczne aspekty kształtowania zachowań żywieniowych u dzieci

ANETA WOJCIECHOWSKA, Koncepcje autyzmu i problemy diagnostyczne - przegląd literatury

MACIEJ SIERADZKI, Jan Dziedzic - dorobek życia

STANISŁAW GROMADZIŃSKI, Osobiste reminiscencje ze współpracy nauczycieli szkół specjalnych i naukowców - pedagogów specjalnych

EDMUND OSES, Osiągnięcia w procesie rehabilitacji Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

MAGDALENA WODZIK, Przeżycia i doświadczenia matki dziecka z autyzmem

Write Your Own Review
You're reviewing:Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje - osiągnięcia - perspektywy
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Poznan special education school. Traditions - achievements - prospects of development
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedegogika nr 134
ISSN 0083-4254
ISBN 83-232-1692-4
Number of pages 356
Number of publishing sheets 23,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up