Language
Mobile navigation Home page

Powinowactwa retoryki

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-3148-6
  • Category: Polish Philology
  • Year of publication: 2017
Digital version
Platform: ibuk.pl

Retoryka jako dziedzina wiedzy ma już ponad 2500 lat, ale mówiąc o retoryce dzisiaj, myślimy o niej nieco inaczej niż starożytni. Retoryka nastawiona jest na słowo i komunikację, wraz więc ze zmieniającymi się sposobami komunikowania się ludzi, narzędzia wypracowywane najpierw przez sofistów, a potem opisane przez Arystotelesa, Cycerona i Kwintyliana ulegają na przestrzeni wieków różnorakim adaptacjom. Powinowactwa retoryki to książka, która pokazuje uniwersalność retoryki jako systemu pojęć i reguł tworzenia i analizowania wszelkiego typu tekstów, nie tylko językowych. Tom składa się z pięciu rozdziałów: Uniwersalia retoryczne, Retoryka i język, Retoryka i muzyka, Retoryka i komunikacja wizualna, Retoryka – hermeneutyka – logika. Zebrane w nim teksty dobitnie dowodzą, że retoryka nie może być sprowadzana do jakiejś dyscypliny pomocniczej czy sztuki pięknego mówienia. Przeciwnie, stanowi ona rdzeń humanistyki i przynależy do rozmaitych dyskursów, w istotny sposób je kształtując. Nie jest też dyscypliną o wyraźnie wyznaczonych granicach, lecz obszarem rozmaitych przecięć, uwikłań i powinowactw dyscyplinarnych.

Spis treści
(Size: 135.3 KB)
Słowo wstępne
(Size: 121 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Powinowactwa retoryki
Detailed information
Publication Version e-book
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 10370
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3148-6
Number of pages 248
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up