Language
Mobile navigation Home page

Postęp pedagogiczny w szkole

PLN 20.00

Rozdział trzeci. Współtworzenie projektów zajęć szkolno-pozaszkolnych

Rozdział czwarty. Struktura i przebieg zajęć w szkole postępu pedagogicznego

Rozdział piąty. Koncepcje metodyczne umożliwiające postęp pedagogiczny w szkole
A. Twórcy poszczególnych koncepcji metodycznych
B. Koncepcje metodyczne preferujące dialog i samodzielne uczenie się uczniów - umożliwiające w szkole postęp pedagogiczny
C. Podstawy teoretyczne oraz modele zajęć czterech koncepcji metodycznych opracowanych przez autora
1. Podstawy teoretyczne indywidalizowanej problemowo-grupowo koncepcji  metodycznej
2. Podstawy teoretyczne twórczej proosobistej koncepcji  metodycznej
3. Podstawy teoretyczne twórczej prospołecznej koncepcji metodycznej
4. Podstawy teoretyczne integralnej koncepcji metodycznej
D. Podsumowanie

Rozdział szósty. Umiarkowane propozycje zmian umożliwiające postęp pedagogiczny w szkole
A. Powiększenie zbioru metod i form dydaktycznych
B. Zwiększenie zbioru stymulatorów aktywności uczniów
C. Wzbogacenie zbioru środków dydaktycznych
D. Dostosowanie edukacji szkolno-pozaszkolnej do zróżnicowanych możliwości uczniów
E. Udoskonalenie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

Rozdział siódmy. Rewolucyjne propozycje zmian w edukacji i ich losy
A. Odszkolenie społeczeństwa (descholaryzacja)
B. Antypedagogika i jej credo
C. Okazje edukacyjne
D. Edukacja uczniów ponadprzeciętnie uzdolnionych i wybitnych

Rozdział ósmy. Nauczyciel w roli kreatora postępu pedagogicznego w szkole

Podsumowanie

Suplement

Aneks

Piśmiennictwo

Write Your Own Review
You're reviewing:Postęp pedagogiczny w szkole
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232186-7-8
Number of pages 158
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,5 x 24,
Type of binding paperback
Sign up