Language
Mobile navigation Home page

Polska w okresie międzywojennym (1918–1939)

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3605-4 (wersja drukowana)
  • Category: History
  • Year of publication: 2019
PLN 88.00

WYRÓŻNIENIE w Konkursie Gaudeamus SWSW, 24. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2021

Wstęp

Rozdział I. Odrodzenie Niepodległej
1. Ziemie polskie na przełomie XIX/XX wieku
1.1. Ziemie polskie pod zaborem rosyjskim
1.2. Zabór pruski
1.3. Sytuacja Polaków w zaborze austriackim
2. Przemiany społeczeństwa polskiego przed Wielką Wojną (pierwsza dekada nowego stulecia)
3. Sprawa polska w okresie I wojny światowej (1914–1918)
4. Zbrojna i dyplomatyczna walka o terytorium Rzeczypospolitej (listopad 1918 – czerwiec 1919)

Rozdział II. Blaski i cienie demokracji. Polska lat 1921–1926
1. Terytorium państwa. Ludność. Struktura społeczna i gospodarcza w dwudziestoleciu
2. Tworzenie struktur ustrojowych odrodzonego państwa
3. Rządy parlamentarne (1923–1926)
4. Kultura polska po odzyskaniu niepodległości

Rozdział III. Okres rządów autorytarnych (1926–1935)
1. Skutki przewrotu majowego. Kryzys gospodarczy
2. Polityka zagraniczna Polski pod rządami Marszałka Piłsudskiego
3. Siły zbrojne w okresie rządów Piłsudskiego 

Rozdział IV. Ostatnie lata niepodległości (1935–1939)
1. Rządy sanacji bez Piłsudskiego
2. Próby nadrobienia straconych lat
3. Zmiany na scenie politycznej w Europie po roku 1935
4. Oświata, nauka i kultura polska w latach trzydziestych
5. Ku katastrofie wrześniowej
6. Plany wojenne Polski i Niemiec. Siły zbrojne stron konfliktu
7. Wojna i klęska. Upadek II Rzeczypospolitej

Zakończenie

Bibliografia (selektywna)

Indeks nazwisk

Spis ilustracji

Spis map

Summary Poland in the interwar period (1918–1939)

Publikacja stanowi kontynuację opracowań dziejów państwa polskiego prof. Jerzego Topolskiego i prof. Czesława Łuczaka i przedstawia syntezę historii Polski w latach 1918–1939. W pierwszym rozdziale autor omawia okres popowstaniowy z uwzględnieniem różnic zaborowych oraz konsekwencje rozbiorów: utratę ciągłości struktur politycznych oraz znacznej części terytoriów, z których większość nigdy nie została odzyskana, a także zróżnicowane procesy przemian politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących na przestrzeni XIX stulecia, którym zostali poddani ówcześni mieszkańcy ziem polskich. Kolejne rozdziały poświęcone są trudnym warunkom odbudowy państwa, walkom partyjnym i napięciom społecznym, dodatkowo pogłębionym przez międzynarodowy kryzys. Autor omawia rolę marszałka Piłsudskiego i jego wpływ na dalsze losy kraju, a wreszcie przemiany kulturowe, rozwój nauki i sztuki, które pozytywnie wyróżniały się na tle szeroko rozumianego procesu dziejowego. Publikacja zakończona została omówieniem katastrofy wrześniowej i jej przyczyn oraz poprzedzających wojnę zabiegów mających gwarantować bezpieczeństwo kraju, w tym sojuszy międzynarodowych.

Write Your Own Review
You're reviewing:Polska w okresie międzywojennym (1918–1939)
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Poland in the interwar period (1918–1939)
Type of publication Monografia
Edition i
Series Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury, tom IV
ISBN 978-83-232-3605-4 (wersja drukowana)
Number of pages 708
Number of publishing sheets 53,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover

Related Products

Sign up