Language
Mobile navigation Home page

Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2010

This book deals mainly with Poland's policy towards Russia, Ukraine and Belarus in the years 1989–2010. The author presented political facts and events which had and still have considerable influence on Poland's policy towards eastern neighbours. Poland's political situation, the progressing evolution of the goals of Polish foreign policy, government coalitions and their programmes of cooperation with eastern partners, international circumstances and other numerous factors which have a significant influence on Polish eastern policy were submitted to thorough analysis from the angle of their positive and negative meaning in the political relations with Russia, Ukraine and Belarus. It was the author's goal to present to the readers also the current state of bilateral relations of Poland with Russia, Ukraine and Belarus, respectively and to answer the question whether during the recent twenty years Polish authorities have done everything they could to live in a friendly international environment with eastern countries. It is also the aim of this work to take into account the question of how Polish eastern policy is perceived by Russia, Ukraine and Belarus and also its influence on the bilateral political relations in the period discussed in the book.


Wstęp         

ROZDZIAŁ I
POLSKA POLITYKA WSCHODNIA W NOWYCH REALIACH GEOPOLITYCZNYCH         
1. Polityka zagraniczna państwa jako przedmiot badań         
Pojęcie i istota polityki zagranicznej         
Uwarunkowania polityki zagranicznej         
Cele polityki zagranicznej         
Metody i środki polityki zagranicznej         
Racja stanu a polityka zagraniczna         
2. Proces kształtowania się założeń polskiej polityki wschodniej        
3. Kwestia bezpieczeństwa państwa         
4. Polityka dwutorowości         
5. Kryzys polskiej polityki wschodniej i próby jej rewizji w latach 1993–1995         
6. Prometeizm a rzeczywistość         
7. Polityka wschodnia wobec integracji Polski z Unią Europejską        

ROZDZIAŁ II
REALIZACJA POLITYKI WSCHODNIEJ WOBEC FEDERACJI ROSYJSKIEJ         
1. Kształtowanie nowych podstaw stosunków polsko-rosyjskich i celów polityki Polski wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1990–1992         
2. Geopolityczne rozbieżności w latach 1993–1999         
3. Obwód Kaliningradzki jako czynnik negatywnie wpływający na polityczne stosunki polsko-rosyjskie         
4. Chłodna obojętność w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku         
5. Pogłębianie wzajemnych sprzeczności w relacjach z Rosją w latach 2000–2007         
6. Próba zmiany polityki Polski wobec Rosji w latach 2008–2010        

ROZDZIAŁ III
REALIZACJA POLITYKI WSCHODNIEJ WOBEC UKRAINY         
1. Kształtowanie się stosunków polsko-ukraińskich i wpływ czynnika rosyjskiego         
2. Strategiczne partnerstwo        
3. Kwestie historyczne i ich wpływ na stosunki polsko-ukraińskie         

ROZDZIAŁ IV
REALIZACJA POLITYKI WSCHODNIEJ WOBEC BIAŁORUSI         
1. Polityka Polski wobec Białorusi w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku         
2. Kwestia polonizacji i ewangelizacyjnej działalności Kościoła katolickiego na Białorusi         
3. Geopolityczne rozbieżności – kwestia NATO w stosunkach polsko-biało¬ruskich         
4. Polityczne zmiany na Białorusi i ich wpływ na stosunki polsko-białoruskie         
5. Polityka krytycznego dialogu         
6. Dyplomatyczny kryzys – konflikt wokół mniejszości polskiej na Białorusi. Fiasko polityki krytycznego dialogu         

ROZDZIAŁ V
BILANS I PERSPEKTYWY POLITYKI WSCHODNIEJ WOBEC FEDERACJI ROSYJSKIEJ, UKRAINY I BIAŁORUSI         
1. Bilans polityki Polski wobec Federacji Rosyjskiej         
2. Perspektywy kształtowania stosunków polsko-rosyjskich         
3. Bilans i perspektywy stosunków polsko-ukraińskich         
4. Bilans i perspektywy stosunków polsko-białoruskich         

Zakończenie         
Bibliografia         

Poland’s policy towards Russia, Ukraine and Belarus in the years 1989–2010 (Summary
Write Your Own Review
You're reviewing:Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2010
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Poland's policy towards Russia, Ukraine and Belarus in the years 1989–2010
Type of publication Monografia
Edition I
Series Nauki Polityczne nr 23
ISSN 0137-141X
ISBN 978-83-232-2267-5
Number of pages 344
Number of publishing sheets 28,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up