Language
Mobile navigation Home page

Polityczność (w) edukacji

PLN 12.00

Książka jest próbą szerokiego spojrzenia na edukację. Edukacja postrzegana jest z perspektywy szeroko rozumianej humanistyki. Odwołując się do różnych koncepcji filozoficznych, socjologicznych i antropologicznych zwrócono na występujące w edukacji ostrograniczne zamknięcia. W koncepcjach tych dominującymi kategoriami są kanony, partykularyzm, roszczeniowość , hegemoniczność i wykluczenia. Marginalizowane są takie kategorie jak różnica, dialog czy wtórna symetryzacja . W ten sposób edukacja jedynie obowiązującej prawdy absolutnej przybiera postać dominującą. Wyjścia z tego ostrogranicznego zamykania edukacji upatruje autor książki w edukacji „wspólnoty granic” i edukacji „wspólnoty różnicy”. Edukacja przyjmuje wówczas procesualny wymiar. Granice poznania nie są wyraźnie określone. Jest to perspektywa ujmowania edukacji w szerokim horyzoncie kulturowym . Ten szeroki horyzont ujmowaniu edukacji jest główną tezą książki .   Książka składa się z 8 rozdziałów. Są to kolejno:   1. Edukacyjne implikacje granic poznawania.   2. Polityczność (w) edukacji.   3. .Partykularyzm i roszczeniowość w edukacji   4. Edukacja opozycyjna w systemowym uwięzieniu   5. Jedność i jedyność jako kategorie religijnych narracji fundamentalistycznych   perspektywa edukacyjna.   6. Kanon, różnica, dialog jako kategorie dyskursów edukacyjnych.   7. Edukacja w perspektywie teorii pola.   8. Edukacja w perspektywie teorii gier.   Całość zamyka licząca 247 pozycji bibliografia.

When analysing the problem of politics of education and politics in education the author drew attention to the way in which it is formulated. The term "politics of education"
indicates that education is political in whole and the categories dominating in it are canons, particularism, making claims, hegemonic character and exclusion. A minor role
in this perspective is that of such categories as difference, dialogue and secondary symmetrisation. Perception of education in political perspective only causes its ideological
sharp borderline closing. Then education performs a persuasive function particularly towards those persons who are outside of its influence. It has also been pointed out that
education is often an imposed project and such that is perceived as socialising of "an alien good". In turn, the term "politics in education" indicates that in education apart
from the politics there are also other non-political areas and that the political area is one of them. These theses are widely presented through showing education in a variety of perspectives - philosophical, sociological and anthropological. Education has also been shown in a fundamentalist closing. In turn, presentation of education in the perspective of field theory and game theory emphasises the varied rationality and usefulness which it adopts. In the final thesis the author points out the importance of interpreting education from the point of view of the community of difference and the community of borderlines. This perspective frees education from the paradigmatic and systemic confinement.

Spis treści
(Size: 40.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Polityczność (w) edukacji
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Politics of (in) education
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 179.
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2489-1
Number of pages 204
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up