Language
Mobile navigation Home page

Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej

PLN 42.00

Słownik zawiera 6.175 haseł. Ważną część stanowi Zarys gramatyki polskiej - podstawowe informacje na temat fonetyki i wymowy polskiej, fleksji imiennej (deklinacji rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i czasownikowej, podstaw słowotwórstwa i składni. Słownik jest ściśle skorelowany z uczeniem się i nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2 i umożliwia opanowanie wszystkich tych wymagań leksykalnych, które przewidziane są w standardach wymagań egzaminacyjnych ALTE. Może on służyć także w polskich szkołach, w których naucza się polszczyzny jako języka ojczystego, zwłaszcza na początkowych etapach nauczania (w szkole podstawowej).

 • Zaproszenie do słownika
  • 1. Kogo zapraszamy do korzystania ze słownika
  • 2. Co zawiera Podstawowy słownik języka polskiego
  • 3. Jak i po co korzystać z Podstawowego słownika języka polskiego
  • 4. Budowa artykułu hasłowego
 •  

 • Rozwiązanie skrótów i objaśnienie symboli stosowanych w Podstawowym słowniku języka polskiego
 •  

 • Zarys gramatyki polskiej
  • l. Fonetyka i wymowa
  • II. Odmiana rzeczowników
  • III. Odmiana przymiotników
  • IV. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
  • V. Tworzenie i odmiana liczebników
  • VI. Odmiana zaimków
  • VII. Odmiana czasowników
  • VIII. Tworzenie nowych wyrazów
  • IX. Budowa zdań
 •  

 • Znaki graficzne alfabetu polskiego
 • Słownik
Write Your Own Review
You're reviewing:Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition II
ISBN 978-83-232-1896-8
Number of pages 856
Number of publishing sheets 81,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up