Language
Mobile navigation Home page

Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce

PLN 40.00

Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej)

W niniejszej książce autor zawarł wyniki kilkunastu lat badań nad dynamiką kulturową Afryki. Odwołując się do materiałów źródłowych, w tym efektów własnych badań terenowych, ukazuje przenikanie się tradycyjnych i nowoczesnych postaci wspólnot w społeczeństwie afrykańskim. Przedstawia wybrane egzemplifikacje specyfiki więzi społecznych w Afryce w kontekście trwałości kategorii plemienności. Dokonuje przeglądu pytań i tez badawczych, poczynając od paradygmatu pokrewieństwa, który wpływa na afrykańską konceptualizację rodziny, plemienia i etniczności; poprzez formy przedkolonialnych wspólnot politycznych; do przekształceń tożsamości będących efektem kolonializmu, generujących ideologie panafrykańskie lub panetniczne. Istotnym wkładem książki we współczesny dyskurs afrykanistyczny jest zaprezentowany w niej koncept społeczeństwa postplemiennego jako konstrukcji teoretycznej, pomocnej w opisie procesu budowy narodu w państwie postkolonialnym oraz wyjaśnianiu przeobrażeń społeczno-kulturowych w sytuacji witalności afrykańskich trybalizmów oraz słabości struktur państwa i dopiero kształtującego się społeczeństwa.

This book is an anthropological study, which while referring to rich source materials shows the penetration of traditional and modern configurations of communities in the African society. It presents selected examples of the specificity of social ties in Africa in the context of persistence of the category of tribality. the context of persistence of the category of tribality.

Spis treści
(Size: 519.1 KB)
Contents
(Size: 340.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Tribal and Post-tribal Africa. Conceptions and figure of the community in old and contemporary Africa
Type of publication Monografia
Edition I
Series Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 27
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232- 2402-0
Number of pages 436
Number of publishing sheets 33,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up