Language
Mobile navigation Home page

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne

 • In Stock: out of stock
 • ISBN: 978-83-232-2216-3
 • Category: Polish Philology
 • Year of publication: 2010

Książka stanowi pokłosie Pierwszego ogólnopolskiego sympozjum "Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej" zorganizowanego 27 października 2008 r. w Poznaniu przez Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego IFP UAM.

Ideą spotkania dydaktyczno-naukowego było zaprezentowanie aktualnych kwestii metodologicznych polskiej frazeologii oraz wyznaczenie perspektyw badawczych. Organizatorzy zwrócili się z prośbą o uczestnictwo do wybitnych polskich specjalistów ze znamienitych ośrodków akademickich, ponieważ pragnęli dzięki tej okazji przybliżyć studentom (nie tylko studiów lologicznych) problematykę frazeologiczną, przez co też zachęcić przyszłych seminarzystów i badaczy do indywidualnej aktywności. Sympozjum zostało pomyślane jako jednodniowa prezentacja referatów połączona z dyskusją z udziałem studentów. Obecność tych ostatnich była kluczowa, ponieważ spotkanie miało przede wszystkim cele dydaktyczne. Potwierdzeniem tego jest opublikowanie podręcznika, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej metodologicznych podstaw współczesnej frazeologii. Chcielibyśmy, aby ta ksišżka dotarła do wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Przygotowany podręcznik ma podstawową zaletę akademicką - jest z racji wielu autorów dyskursywny, istotnie wpisuje się jako głos krytyczny w ciągłość polskiej re­eksji frazeologicznej. Autorzy, przywołując teksty klasyczne, konstruują perspektywę badawczą frazeologii, nawiązując do nowych wyzwań metodologicznych. Taka formuła podręcznika zdecydowanie uatrakcyjnia przekaz niezbędnych informacji, ale, co ważniejsze, inspiruje do własnych badań.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać przetarcia, zabrudzenia, wgniecenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

 • Słowo wstępne
 •  

 • Wojciech Chlebda
 • Skrzydlate słowa a frazeologia
 •  

 • Piotr Fliciński
 • Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny
 •  

 • Jarosław Liberek
 • Zmiany w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny
 •  

 • Iwona Kosek
 • Fleksja i składnia zwišzków frazeologicznych - stan badań, problemy opisu i perspektywy
 •  

 • Alicja Nowakowska
 • Porównania frazeologiczne (zarys problematyki)
 •  

 • Anna Pajdzińska
 • Przydatność frazeologizmów w badaniu językowego obrazu świata
 •  

 • Stanisław Koziara
 • Biblizmy frazeologiczne w zasobach współczesnej polszczyzny
 •  

 • Magdalena Puda-Blokesz
 • Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego w języku polskim (zasób, stan i perspektywy opisu)
 •  

 • Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
 • Frazeologizmy we współczesnej prozie polskiej
 •  

 • Gabriela Dziamska-Lenart
 • 110 lat polskiej frazeografii
Write Your Own Review
You're reviewing:Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232-2216-3
Number of pages 194
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up