Language
Mobile navigation Home page

Pejzaż językowy Kaszub jako wykładnik tożsamości etnicznej. Studium socjolingwistyczne

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-3167-7
  • Category: Linguistics
  • Year of publication: 2016

Książka skupia się na zjawiskach językowo-społecznych zachodzących na terenie Kaszub. Przyjęto, iż języki mniejszościowe znajdują odzwierciedlenie w przestrzeni publicznej, co w konsekwencji służy wyrażaniu i kreowaniu tożsamości etnicznej. Celem rozprawy jest ukazanie, gdzie oraz w jaki sposób język kaszubski jest widoczny w przestrzeni publicznej oraz relacji, jakie zachodzą między pejzażem językowym a społecznością zamieszkującą Kaszuby. Pierwsza część rozprawy przedstawia założenia stosunkowo nowej problematyki badawczej jaką jest pejzaż językowy. Na kształtowanie się postaw w stosunku do języka, a w konsekwencji wytworzenie się tożsamości etnicznej, ma wpływ przede wszystkim kontekst socjolingwistyczny, w jakim funkcjonuje język oraz status danego języka. Stąd w rozprawie poświęcono również uwagę sytuacji socjolingwistycznej na Kaszubach oraz problematyce polityki językowej. Ostatnią, czwartą część pracy stanowią rezultaty badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę na terenie Kaszub. Rozprawa zwraca uwagę na funkcję symboliczną języka kaszubskiego widocznego w przestrzeni publicznej i rolę, jaką pełni w kreowaniu tożsamości etnicznej.

 

Spis treści
(Size: 125.5 KB)
Wstęp
(Size: 89.5 KB)
Summary
(Size: 64.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Pejzaż językowy Kaszub jako wykładnik tożsamości etnicznej. Studium socjolingwistyczne
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Językoznawstwo Stosowane nr 28
ISSN 0137-1444
ISBN 978-83-232-3167-7
Number of pages 196
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up