Language
Mobile navigation Home page

Odczytywanie romantyków (2). Dwadzieścia dwa szkice i notatki o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie

PLN 19.00

Kontynuacja dzieła z 2002 roku jednego z najwybitniejszych znawców polskiego romantyzmu, którego interpretacje weszły do kanonu akademickiego. Książka została podzielona na 3 części, w których autor niezwykle wnikliwie analizuje wybrane utwory tytułowych wieszczów. Szkice dotyczą zarówno dużych dzieł (Konrad Wallenrod, Dziady Drezdeńskie, Kordian, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu), jak i krótkich, choć niezwykle ważnych dla romantyzmu polskiego liryków (m.in. cykl lozański Mickiewicza, wiersze mistyczne Słowackiego i utwory poetyckie Norwida). Każdy ze szkiców zawiera nowe projekty rozumienia roli postaci literackich, nowe sposoby ujmowania idei wpisanych w poszczególne dzieła oraz sugestie nowej lekcji poszczególnych słów. Ze względu na walory merytoryczne i dydaktyczne, publikacja będzie cenną pomocą do analityczno-interpretacyjnego rozbioru romantycznej liryki oraz naukowego edytorstwa dzieł literackich.

The works collected in this volume are an attempt to interpret many disputable or unobvious or absent (or rarely present) issues in the studies of Polish Romanticism. On the one hand, the essays on Mickiewicz discuss the condition of Aldona in Konrad Wallenrod and of Konrad and Kapral (the Corporal) in the Dresden Forefathers' Eve and, on the other hand, textological and interpretative problems encountered in the poem The Sorrows of a Squanderer and the lyrics written in Lausanne. Two of the essays devoted to Słowacki bring a new interpretation of Arab and Grzegorz's fable from Act One of Kordian. Two other essays are on the poet's rather rarely discussed contribution to the field of drawings. The other ones focus on manifold editing problems as well as ideological issues connected with the poet's works left by him in manuscript. An essay devoted to the presence of the author of The Spirit-King at the lesson of Polish in Witold  Gombrowicz's Ferdydurke concludes this part. The last part of the volume contains two essays on Norwid. Like most of the works on Mickiewicz and Słowacki collected in this volume, they are either a new textological-interpretative offer (an essay on the poem Generalities), or an interpretative one, referring to several Norwid’s poems (Norwid – On the Artist in Verse. Four Notes [with an Epilogue]).

Od autora
Mickiewicz
Jeszcze o bohaterce Konrada Wallenroda
Konrad w I scenie Dziadów drezdeńskich
Kapral w Dziadach drezdeńskich
Żal rozrzutnika. Próba lektury
Obraz autora w lirykach lozańskich
Trzy glosy na marginesie wiersza Snuć miłość
Rymy częstochowskie
Mieszkać… budować… być. O lozańskim urywku
Nad tekstem wiersza Ach, już i w rodzicielskim domu…
Mickiewiczowska parafraza Stanisława Barańczaka
Słowacki
Więcej niż gotycka groza. O Arabie
Bajka Grzegorza z I aktu Kordiana
Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu — kilka problemów edytorskich i interpretacyjnych
Notatki do lektury wierszy
Nad wierszem Anioł ognisty — mój anioł lewy… O kilku problemach edytorskich
Wokół wiersza Córka Cerery
Rysunki Słowackiego
Dwa zapomniane rysunki
Na marginesie jednego epigramatu
Dlaczego Gombrowicz wybrał na bohatera lekcji języka polskiego w Ferdydurke wielkiego poetę Juliusza Słowackiego?
Norwid
Za wstęp (Ogólniki) — uwagi o tekście, uwagi o wierszu
Norwid — o artyście (wierszem). Cztery notatki (z epilogiem)
Nota bibliograficzna
Indeks nazwisk

Write Your Own Review
You're reviewing:Odczytywanie romantyków (2). Dwadzieścia dwa szkice i notatki o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Reading Romantics (2). Essays and notes about Mickiewicz, Słowacki and Norwid
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 126
ISSN 0554-8179
ISBN 78-83-232-2302-3
Number of pages 280
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up