Language
Mobile navigation Home page

Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje

PLN 16.00

Monografia z pogranicza etnologii i folkloru, stanowi kompendium wiedzy na temat serbskiego tradycyjnego wesela. Autorka nie szczędziła trudu, aby zapoznać się ze zbiorami obyczajowymi i obrzędami ludowymi oraz towarzyszącymi im pieśniami ludowymi. Zgłębiła także serbską literaturę naukową oraz literaturę przedmiotu w wielu innych językach. Przy analizie wesela uwzględniła lirykę oraz epikę ludową, co daje wyobrażenie o zamkniętym w czasie i przestrzeni świecie rytuału weselnego, znacznie różniącego się od polskiego. Autorka odwołuje się do wielu zbiorów poezji ludowej, preferując 3-tomowe wydanie z początku XIX wieku wybitnego serbskiego zbieracza i folklorysty Vuka Karadźicia (1787-1884).

This work is a monograph of the Serbian traditional wedding including its oral manifestations. The wedding is treated, next to the birth and death, as one of the most important rites of passage in the life of an individual. This analysis, performed according to Arnold van Gennep's theory of rites of passage, embraces the ritual, customary and literary (epic and lyric folk songs) aspects of the Serbian traditional wedding. Owing to the above treatment it was possible to separate and describe two models of getting married. The complex of Serbian traditional wedding rites and customs and their verbal manifestations make a world which is closed by time and spatial borders.

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Rozważania wprowadzające. Serbskie obyczaje ludowe

1. Wokół pojęcia "obyczaj" i "obrzęd"

2. Pochodzenie, znaczenie, rozwój i obecny stan serbskich obyczajów

3. Podział serbskich obyczajów ludowych

4. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oraz animizm

5. W kierunku "obrzędu przejścia"

6. Zawarcie związku małżeńskiego

ROZDZIAŁ II

Obrzędowo-obyczajowa zawartość weselnych pieśni lirycznych

1. Liryczny i epicki stopień odzwierciedlenia obyczajów

2. Vuk i jego zbiór pieśni weselnych

3. Pieśń weselna, obyczaj i obrzęd przejścia

ROZDZIAŁ III

Obrzędowo-obyczajowa zawartość epickich pieśni ludowych

1. Epickie wesele

2. W poszukiwaniu ideału

3. Na granicy obyczaju

ROZDZIAŁ IV

Weselny świat

1. Uwagi wstępne

2. Weselna czasoprzestrzeń

3. Weselny człowiek

Zakończenie

Lista pieśni

Bibliografia

Wykaz skrótów

The complex of Serbian traditional wedding rites and customs and their verbal manifestation (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The complex of Serbian traditional wedding rites and customs and their verbal manifestations
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 15
ISSN 1429-7612
ISBN 83-232-1540-5
Number of pages 176
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up