Language
Mobile navigation Home page

Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych

Książka stanowi etnologiczne studium społecznego zjawiska pielgrzymowania, które analizowane jest w szerokim kontekście kulturowym przez takie elementy, jak: historyczne uwarunkowanie, struktura oraz etapy pielgrzymki i święta kościelnego, analiza pieśni i modlitw.

Podziękowania
Wstęp

Rozdział 1. KONTEKST HISTORYCZNY FUNKCJONOWANIA MIEJSCA ŚWIĘTEGO
1.1. Wiara a patriotyzm
1.1.1. Specyficzny charakter lokalnych miejsc kultu w kontekście patriotycznego uwarunkowania
1.2. Patriotyczne uwarunkowanie funkcjonowania miejsca świętego na przestrzeni wieków
1.2.1. Tworzenie wspólnoty religijno-narodowej na ziemiach polskich
1.2.2. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie najazdów tureckich
1.2.3. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie potopu i konfederacji barskiej
1.3. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie upadku Rzeczypospolitej i w okresie zaborów
1.3.1. Kościół a konstytucja 3 maja
1.3.2. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w zaborze pruskim
1.3.3. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w zaborze rosyjskim
1.4. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie wojen światowych i II Rzeczypospolitej
1.4.1. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie tworzenia się niepodległego państwa polskiego
1.4.2. Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie II wojny światowej
1.4.2.1. Sytuacja Kościoła katolickiego w Kraju Warty
1.4.2.2. Sanktuaria maryjne Wielkopolski pod okupacją hitlerowską
1.4.3. Okres II wojny światowej w sztuce sanktuaryjnej
1.5. Sytuacja sanktuariów maryjnych Wielkopolski w okresie PRL
1.5.1. Sytuacja Kościoła katolickiego w odbudowującej się Polsce
1.5.2. Okres Solidarności i ożywienie ruchu pątniczego

Rozdział 2. CZAS NIECODZIENNY – CZAS ŚWIĘTY
2.1. Czas oczekiwania. Przygotowania do odpustu i uroczystości kościelnych
2.1.1. Przygotowanie parafii i parafian
2.1.1.1. Przygotowanie obejścia
2.1.1.2. Przygotowanie kościoła i wsi
2.1.2. Pielgrzym i jego przygotowania do drogi
2.2. Czas świętowania
2.2.1. Zwiastuny czasu świątecznego: dziady proszalne i „odpustnicy”
2.2.2. Pielgrzymkę czas zacząć
2.2.3. Czas modlitwy i dziękczynienia
2.2.3.1. Wejście i rozpoczęcie uroczystości
2.2.3.2. Modlitwa i dziękczynienie
2.2.3.3. Dostojni goście
2.2.3.4. Odświętny czas wypoczynku
2.3. Pożegnanie i powrót

Rozdział 3. HISTORIA PIEŚNIĄ I MODLITWĄ PISANA
3.1. Twórcy i drogi rozpowszechniania pieśni sanktuaryjnych
3.1.1. Pielgrzym jako twórca
3.1.2. Kramarze i ludzie gościńca jako autorzy pieśni
3.1.3. Duchowieństwo, szlachta i nauczyciele
3.2. Klasyfikacja i rodzaje pieśni sanktuaryjnych
3.2.1. Pieśni powitalne i pożegnalne
3.2.2. Pieśni błagalno-wotywne
3.2.3. Pieśni fabularyzacyjno-narracyjne
3.3. Obieg pieśni sanktuaryjnych i ich funkcje
3.3.1. Funkcja społeczno-integracyjna
3.3.2. Funkcja informacyjno-przedstawieniowa
3.3.3. Funkcja dydaktyczno-wychowawcza
3.3.4. Ewangelizacyjna rola pieśni i modlitw sanktuaryjnych
3.4. Obraz Matki Bożej w pieśniach i modlitwach sanktuaryjnych
3.4.1. Dychotomiczny układ niebios
3.4.2. Królowa Niebios i Ziemi
3.4.3. Niebieska Lekarka
3.4.4. Rola Matki Bożej w obliczu śmierci

Rozdział 4. PRZEOBRAŻENIA WSPÓŁCZESNEGO WIELKOPOLSKIEGO RUCHU PĄTNICZEGO
4.1. Socjologiczna struktura wielkopolskiego ruchu pielgrzymkowego
4.1.1. Analiza płci wielkopolskich pątników
4.1.2. Analiza struktury miejsca zamieszkania wielkopolskich pielgrzymów
4.1.3. Analiza wieku, poziomu wykształcenia i struktury zawodowej wielkopolskich pielgrzymów
4.2. Wybór miejsca pielgrzymki jako konsekwencja świadomego działania
4.2.1. „Powracający” pątnicy w perspektywie socjologiczno-społecznej
4.2.2. Przyczyny powrotów do miejsca kultu
4.3. Zaangażowanie religijne pielgrzymów
4.3.1. Uczestnictwo we mszy świętej
4.3.2. Pokuta i komunia św. jako wyznaczniki zaangażowania religijnego
4.3.3. Percepcja miejsca świętego przez przybywających doń pielgrzymów
4.4. Profetyczna funkcja miejsca świętego

Zakończenie
Bibliografia
Aspects of pilgrimages in Wielkopolska. An ethnological study on the example of Marian sanctuaries (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 25
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232-2168-5
Number of pages 320
Number of publishing sheets 24,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up