Language
Mobile navigation Home page

Nowoczesność, kolonialność i tożsamość: perspektywa latynoamerykańska

PLN 25.00

Tematem książki jest współczesna latynoamerykańska myśl dekolonialna, której zasadniczym elementem jest krytyka europocentrycznego dyskursu nowoczesności. Projekt latynoamerykański oferuje nową konceptualizację nowoczesności i dąży do zmiany paradygmatów. To odróżnia go zdecydowanie od wszystkich innych propozycji krytycznych wobec zachodniej nowoczesności. Chodzi o zwrot dekolonialny, którego celem nie jest osiągnięcie niedokończonego projektu nowoczesności, jak sugeruje Habermas, tylko pełnej i niedokończonej dekolonizacji. W odróżnieniu od europocentrycznej narracji, która nowoczesność łączy z oświeceniem i rewolucją francuską, dla badaczy z Ameryki Łacińskiej punktem wyjścia refleksji nad nowoczesnością jest rok 1492, który zainicjował początek nowoczesnego systemu-świata. To w tym systemie, którego filarami są kolonializm i kapitalizm, Europa narzuca się jako centrum świata. Było to możliwe, ponieważ dominacji politycznej i ekonomicznej towarzyszyła kontrola podmiotowości i kultury, a w szczególności wiedzy. Dlatego zasadniczą kategorią analityczną omawianego projektu jest „kolonialność” jako węzłowy punkt epistemologiczny, od jakiego podważa się relacje między władzą i wiedzą w świecie nowożytnym. Proponowane ujęcie nowoczesności w relacji do kontynentu latynoamerykańskiego, który był pierwszą peryferią Europy i jako pierwszy został poddany okcydentalizacji, pozwala zrozumieć, jak Zachód stał się Zachodem dzięki Ameryce.

The book discusses contemporary Latin American decolonial thought, whose essential element is critique of Eurocentric discourse of modernity. The Latin American project, known as the „modernity/ coloniality programme" offers a new conceptualisation of modernity and strives for paradigm change. The principal analytical category employed by the project is coloniality, an epistemological core which serves to challenge and undermine the relationships between power and knowledge in the modem world. The project's key element is epistemology of decoloniality, which is to contribute to the decolonisation of the Western universalism.


Spis treści
(Size: 77.4 KB)
Wstęp
(Size: 112.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Nowoczesność, kolonialność i tożsamość: perspektywa latynoamerykańska
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Modernity, coloniality and identity: The Latin American perspective
Type of publication Monografia
Edition I
Series Badania Interdyscyplinarne nr 32
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232-2574-4
Number of pages 362
Number of publishing sheets 27,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up