Language
Mobile navigation Home page

Norma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83232-3168-4
  • Category: German Philology
  • Year of publication: 2016
PLN 28.00

Pierwszy tom z serii poświęconej przekładowi specjalistycznemu. Zaprezentowane w publikacji rozważania są wyrazem refleksji naukowej nad problemami, wynikającymi ze specyfiki tłumaczenia tekstów specjalistycznych jako usługi na rynku lokalnym i globalnym. Na tym polu seria „Norma a uzus” stanowić ma przestrzeń wymiany obserwacji i refleksji pomiędzy teoretykami i praktykami przekładu specjalistycznego. Pierwszy tom serii poświęcony został zagadnieniom ogólnym, które koncentrują się wokół czterech osi tematycznych: terminologia, przekład pisemny, przekład ustny oraz przekład audiowizualny. Zawarte w monografii teksty opierają się na analizach przekładów w zakresie takich języków, jak: hiszpański, niemiecki, francuski, angielski.

The monograph “Norma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego” (Norm and usage I. Some problems of specialized translation) is the first volume in a series dedicated to specialized translation. The considerations presented in this volume give evidence to scientific reflections on problems resulting from the specificity of translating specialized texts as a service in the local and global market. In this field, the publishing series “Norma a uzus” (Norm and usage) provides a space to exchange observations and reflections between theoreticians and practitioners of specialized translation. The first volume of the series is devoted to general issues focused on the following four thematic axes: terminology, translation, interpreting and audio-visual translation. The papers are based on translation analysis in the following languages: Spanish, German, French and English.

Spis treści
(Size: 94.5 KB)
Wstęp
(Size: 100.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Norma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Norm and usage I. Some problems of specialized translation
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83232-3168-4
Number of pages 196
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up