Language
Mobile navigation Home page

Nieorganiczne materiały nanoporowate

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-2004-6
  • Category: OUTLET, Chemistry
  • Year of publication: 2009
PLN 16.00
Analizując cykl artykułów omawiających właściwości fizykochemiczne nanoporowatych materiałów, należy w pierwszym rzędzie przeprowadzić ich klasyfikację. Jest sprawą oczywistą, że np. w przypadku procesów adsorpcyjnych lub katalistycznych liczba zaadsorbowanych cząsteczek adsorbatu będzie zależała głównie od wielkości powierzchni właściwej adsorbentu lub katalizatora oraz od rozmiarów porów wytworzonych w badanym materiale. Gdy porównamy powierzchnię właściwą dwóch materiałów o jednakowej masie, oczywisty jest fakt, że większą powierzchnię ma ten, który ma pory o mniejszych rozmiarach, natomiast inny o większych porach ma powierzchnię mniejszą. Nanoporowate materiały są podstawą rozwoju współczesnych i przyszłościowych technologii związanych między innymi z tworzeniem nowej generacji urządzeń, nowych źródeł energii oraz nowych technologii katalitycznych.
Write Your Own Review
You're reviewing:Nieorganiczne materiały nanoporowate
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232-2004-6
Number of pages 304
Number of publishing sheets 24,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up