Language
Mobile navigation Home page

Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku

PLN 35.00

Książka stanowi udaną próbę rozpoznania historii komizmu literackiego w Polsce. Omówione zostały pod tym kątem wybrane prądy artystyczne: futuryzm, socrealizm, postmodernizm oraz literatura wojny i okupacji, twórczość drugiego obiegu, problematyka emigracyjna oraz poetyki autorskie - B.Schulz, W. Gombrowicz, A.Świerszczyńska, T.Różewicz.

Prezentując tak szeroką panoramę zjawisk z polskiej literatury współczesnej w dziedzinie komizmu, monografia stanie się z pewnością pozycją obowiązkową nie tylko dla literaturoznawców, ale i dla badaczy współczesnej filozofii kultury i socjologii zajmujących się fenomenem śmiechu, żartu, karykatury, szyderstwa itd., a także dla historyków sztuki nowoczesnej i ponowoczesnej.

The book Nić śmiesznego. Studia o komiźmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku [Fun's thread. Studies on the comic in Polish literature of the 20th and 21st centuries] offers the first extensive description of searches in Polish modern literature in the field of the comic. The author shows in a new light the key phenomena - the aesthetics of futurism, the war and Nazi occupation literature, as well as the literature of emigrants, social realism, unofficial "second circulation" (samoizdats) and post-modern literature. A separate place is given to extensive interpretations - sometimes of astonishing significance of the writings of Schulz, Gombrowicz, Swirszczyriska and Rozewicz. Thanks to this, we can make ourselves certain how "fun's thread" captured by Polish male and female writers allowed them to find a way out from the dangers and depravations of the collective consciousness. The comic, seen in such a way, seems to be a very "efficient" method of studying the literary past and a phenomenon important for the modern theory of literature.

 • Wstęp
 •  

 • ROZDZIAŁ I
 • Poza zasadą przepisywania. O możliwości badania historii komizmu literackiego
 •  

 • ROZDZIAŁ II
 • Komizm futurystyczny jako "wejście" w nowoczesność
 •  

 • ROZDZIAŁ III
 • "Zgubione takty śmiechu". Opowiadania Brunona Schulza w kontekście międzywojennych teorii komizmu
 •  

 • ROZDZIAŁ IV
 • Okrucieństwo śmiechu i poszukiwanie humoru, czyli o przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza
 •  

 • ROZDZIAŁ V
 • Doświadczenie i komizm - o literaturze wojenno-okupacyjnej
 •  

 • ROZDZIAŁ VI
 • Jak odróżnić śmiech "postępowy" od "wstecznego"? Komizm w literaturze socrealistycznej
 •  

 • ROZDZIAŁ VII
 • Reforma "śmiechu polskiego" na emigracji (Gombrowicz i Straszę wieź)
 •  

 • ROZDZIAŁ VIII
 • "Można się śmiać, umierając". Śmiech i komizm w poezji Anny Świrszczyńskiej
 •  

 • ROZDZIAŁ IX
 • Trzy koncepcje komizmu w poezji Tadeusza Różewicza
 •  

 • ROZDZIAŁ X
 • "Sytuacja jest groźna, ale nie poważna"- komizm w literaturze drugiego obiegu
 •  

 • ROZDZIAŁ XI
 • Niewolnicy śmiechu? Komizm jako intersemiotyczna kategoria ponowoczesności
 •  

 • ROZDZIAŁ XII
 • Marginalizacje ponowoczesnego śmiechu w polskiej prozie współczesnej
 •  

 • ROZDZIAŁ XIII
 • "Niebezpieczne związki" intymności erotycznej, pornografii i komizmu w prozie współczesnej
 •  

 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Indeks
 • Fun's thread. Studies on the comic in Polish literature of the 20th and 21st centuries (Summary)
 • Nota bibliograficzna
Write Your Own Review
You're reviewing:Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Fun's thread. Studies on the comic in Polish literature of the 20th and 21st centuries
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 95
ISSN 0554-8179
ISBN 83-232-1737-8
Number of pages 348
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 15,5 x 21,5
Type of binding hardcover
Sign up