Language
Mobile navigation Home page

Neodidagmata 29/30

Open Access Open Access
PLN 19.00

Wacław Strykowski, Pamięci Profesora Józefo Skrzypczaka

Kazimierz Denek, Humanista poszukujący idiomu uniwersyteckiego pracownika naukowo-dydaktycznego

Wybrane publikacje naukowo-badawcze Profesora Józefa Skrzypczaka (zestawienie opracowali: Renata Kuźma, Stanisław Ubermanowicz)

I. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI

Kazimierz Denek, Związek edukacji z wartościami
Roberto Muffoletto, Shifting the center to the margin: Online Icnrning and system of control
Wacław Strykowski, Mariusz Kąkolewicz, Stanisław Ubermanowicz, Kompetencje nauczycieli edukacji medialnej
Lechosław Gawrecki, Marketing w oświacie

II. PRACE BADAWCZE

Jadwiga Izdebska, Wykorzystanie wytworów działalności dziecka w badaniach nad mediami elektronicznymi
Kazimierz Ostrowski, Awans zawodowy w opinii nauczycieli szkól bydgoskich -uwarunkowania pedeutologiczne
Magdalena Roszak, Matematyka i jej silą oddziaływania na studentów
Tomasz Przybyła, Programy typu reality show - perspektywa edukacyjna

III. INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Katarzyna Bocheńska, Gazetka szkolna. Pomyśl na edukację medialną
Wiesław Bestrzyński, Robert Szymiec, Nauka języka obcego - drama jako składnik /'wers;'/
Justyna Strykowska, Diagnozowanie sytuacji szkolnej

IV. RECENZJE

Agnieszka Iwanicka, Natalia Walter - Bronisław Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki
Anna Brosch - Stanisław Ubermanowicz, Ewaluacja splotowa InfoKuItury. Skala dwuważonych ocen
Katarzyna Bocheńska - Anctrew Keen, Kult amatora. ]nk Internet niszczy kulturę
Mariusz Przybyła - Natalia Walter, Nowe media dla niewidomych i słnbowidzących
Katarzyna Napierala-Rydz - Francois Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk
Tomasz Przybyła - Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów
Wojciech Skrzydlewski - Józef Skrzypczak, Komunikacja interpersonalna (wybrane zagadnienia)

„Neodidagmata” to czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.

„Neodidagmata” is a scientific periodical, devoted to theoretical, empirical and innovative issues in contemporary education, with special focus on topics in didactics, educational technology and media literacy.

Write Your Own Review
You're reviewing:Neodidagmata 29/30
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0077-653X
ISBN 83-232-1908-8
DOI 10.14746/nd
Number of pages 118
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up